MUDr. Csaba Podlupszki

Narodil som sa 7.12.1971 v Štúrove. Základnú školu som ukončil v Štúrove, stredoškolské štúdiá som absolvoval v Bratislave na gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici. V roku 1991 som sa stal poslucháčom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde som v roku 1997 úspešne spromoval. V rokoch 1997 – 2003 som pracoval v komárňanskej nemocnici na internom oddelení, popri tom som v roku 2000 úspešne zložil I.kvalifikačnú atestáciu v odbore interná medicína. Od roku 2003 pôsobím ako odborný lekár v gastroenterologickej ambulancii, po úspešnom absolvovaní II.kvalifikačnej atestácie v odbore gastroenterológia v roku 2004 ako samostatný gastroenterológ. V rokoch 2006 – 2009 som týždenne raz pôsobil ako gastroenterológ v nemocnici v maďarskom Ostrihome.