Rakovina pľúc, príčina a príznaky: predíďme jej

Rakovina pľúc je jedným z troch najčastejších nádorov, štvrtina chorých na rakovinu trpí rakovinou pľúc. Ide o mimoriadne agresívnu chorobu, spomedzi nádorových ochorení je to práve rakovina pľúc, ktorá vedie najčastejšie k úmrtiu.  Včas rozpoznaná rakovina pľúc je v mnohých prípadoch liečiteľná, alebo je možné aspoň zastaviť rast a roztrúsenie nádora, pričom však bez včasnej diagnózy a bez vhodnej liečby, je šanca na prežitie veľmi malá.


Jedným z predpokladov zdravého fungovania nášho organizmu sú zdravé pľúca. Ich funkciou je príjem vdýchnutého kyslíka, ktorý sa potom krvou dostáva do každej bunky organizmu.  Pri zužitkovaní kyslíka vzniknutý kysličník uhličitý sa dostáva späť do krvi a cez pľúca sa výdychom vylúči z organizmu.  Vznikom nádoru dochádza k narušeniu tohto procesu, respektíve sa postupne stáva nemožným, preto spôsobuje  neliečená rakovina pľúc smrť.

Porucha tvorby buniek

Drvivú väčšinu pľúcnych buniek tvoria bunky sliznice vytvárajúce hlien: zabezpečením klzkosti sa starajú o plynulý proces prijímania kyslíka a vylučovania kysličníka uhličitého z organizmu. V pľúcach sa nachádza aj veľké množstvo nervových buniek, vytvárajúcich hormóny, ďalej krvné a štrukturálne bunky. V zdravom organizme vznikajú neustále nové bunky, ich úlohou je náhrada odumretých alebo poškodených buniek.  Stáva sa však, že sa tento poriadok naruší, a bunky sa tvoria aj vtedy, keď to nie je potrebné, pričom staré a poškodené bunky neodumierajú.  Táto tvorba buniek navyše a nadbytok sa po čase nahromadí vytvárajúc nádorové tkanivo.

Existuje viac druhov rakoviny pľúc

Lekárska veda registruje takmer dvadsať druhov rakoviny pľúc, ktoré možno rozdeliť zhruba do dvoch skupín.

●       Nie malobunková rakovina pľúc: vyskytuje sa častejšie, a zasahuje väčšinou bunky sliznice.

●       Malobunková rakovina pľúc: je o niečo zriedkavejšia a vytvára sa na bunkách zodpovedných za sekréciu hormónov, alebo na nervových bunkách. Malobunková rakovina je pomenovaná takto preto, že nádor , voľným okom nie je viditeľný, iba mikroskopom.

V závislosti od druhu rakoviny pľúc môže ísť o  zhubnú alebo nezhubnú formu

●       Nezhubná forma rakoviny pľúc: nádor zriedkakedy ohrozuje život pacienta, väčšinou nevyžaduje chirurgický zákrok,  napriek tomu sa odporúča častá kontrola. Jej charakteristickým znakom je, že nenapadne bunky a tkanivá nachádzajúce sa v blízkosti, nerozširuje sa do celého organizmu.

●       Zhubná forma rakoviny pľúc: vyžaduje si odstránenie nádoru, napriek tomu môže dôjsť k jeho obnoveniu. Rakovinové bunky prelomia bunkové steny, napadnú blízke tkanivá a krvou sa dostávajú do akéhokoľvek bodu organizmu. Metastázy rakoviny pľúc môžu preto zasiahnuť aj od miesta vzniku vzdialenejšie orgány.

Najdôležitejšou príčinou vzniku je fajčenie.

Poznáme málo typov rakoviny pľúc, ktorých dôvod možno jednoznačne definovať.  Taká je však rakovina pľúc, vyvolaná v drvivej väčšine prípadov fajčením, ktorého navyše nie sú ušetrení ani pasívni fajčiari. Škodlivé látky, vyskytujúce sa v dyme cigariet (nezávisle od toho, či ide o cigaretu, fajku alebo cigaru) totiž bezprostredne poškodzujú pľúcne bunky a spúšťajú rakovinotvorný proces. Medzi rizikom ochorenia na rakovinu pľúc a fajčením existuje priama úmera: čím je niekto silnejším fajčiarom, tým je väčšie riziko, že mu dym z cigariet časom spôsobí nádor.

Ďalšie rizikové faktory

Takmer pre každý nádor, a tak aj pre rakovinu pľúc platí, že riziko vzniku ochorenia zvyšujú nesprávna životospráva, nevhodná výživa, a stres. Existujú však aj také látky, ktoré výslovne vytvárajú  náchylnosť k rakovine pľúc. Takou je napr. radón, je to rádioaktívny a bezfarebný plyn, bez zápachu, ktorý sa zvyčajne tvorí v pôde a v skalách. Neohrozuje iba baníkov: môže sa stať, že sa radón presiakne aj do bytov. Našťastie sa s týmto plynom dostáva do styku len málo ľudí, pričom jeho vplyv je oveľa silnejší a ničivejší ako dym z cigariet. Bezprostredné riziko znamená aj sústavné vdychovanie azbestu, arzénu, chrómu, niklu, sadze a dechtu. Vznik rakoviny pľúc vo veľkom ovplyvňuje aj miera znečistenia vzduchu, ako aj vek: chorobu diagnostikujú v najväčšej miere u ľudí nad 65 rokov. Dôležitú úlohu zohráva aj dedičnosť, častejšie trpia týmto ochorením ľudia, u ktorých sa táto choroba objavila aj v rodine. Riziko je v tomto prípade o to vyššie, čím bližší je člen rodiny, ktorý na toto ochorenie ochorel. 

Skoré rozpoznanie môže zachrániť život

Rozpoznanie a liečbu rakoviny pľúc sťažuje, že jej prvé príznaky nie sú jednoznačné.  Môže sa stať, že nádor je zo začiatku úplne bezpríznakový, bezbolestný a nemá viditeľné či citeľné symptómy. Práve z toho dôvodu je v záujme včasnej diagnózy veľmi dôležité poznať príznaky, ako aj skríningové vyšetrenie – obzvlášť fajčiarov.

Príznaky rakoviny pľúc

●       Lapanie po dychu a dušnosť už vplyvom malej záťaže, alebo v pokojovom stave

●       Keď sa nádor nachádza pod hrudnou časťou, môže sa vyskytnúť silnejšia bolesť rebier.

●       Záchvaty hlienového, alebo krvavého kašľa

●       Bezdôvodná únava

●       Všeobecná vyčerpanosť

●       Nechutenstvo

Čo hovoria vedci?

Na nebezpečenstvo pasívneho fajčenia upozornili výskumníci londýnskeho Wolfson Institute of Preventive Medicine. Hodnotili tridsaťsedem výskumov, zahŕňajúc spolu 4626 prípadov, a zistili, že relatívne riziko vzniku rakoviny u tých, ktorých manželský partner fajčí je 24 percent a korigovaná hodnota  činí 26 percent. Podľa analýzy uverejnenej v časopise British Medical Journal, výrazne zvyšuje riziko vzniku rakoviny pľúc vystavenosť fajčeniu: teda ak manželský partner fajčí viac, a pasívny fajčiar vdychuje väčšie množstvo cigaretového dymu (po dlhší čas), stúpa aj riziko ochorenia.

Vedeli ste?

10-15 percent fajčiarov vníma príznaky rakoviny pľúc, a asi 5 percent ľudí s nádorom na pľúcach sú pasívni fajčiari.

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
Email