Anita Szarkaova

Diplom z dietetiky som získala na Fakulte zdravotníctva a sociálnych vied Univerzity Semmelweis. V súčasnosti pracujem na oddelení gastroenterológie v zdravotnom zariadení Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, kde denno-denne získavam cenné odborné skúsenosti. Okrem toho pôsobím aj na chirurgickom, diabetologickom a reumatologickom oddelení. V rámci ambulantnej starostlivosti sa venujem širokej škále pacientov, pri ktorých môžem pristúpiť k využitiu rôznych metód dietoterapie.

 

Beatrix Hajnalka Ács

Moje meno je Beatrix Hajnalka Ács. Štúdium som ukončila na ACCA (Assocation of Chartered Certified), odbor marketingu a manažmentu na úrovni  F1-F2-F3. Dva roky som bola zamestnaná v spoločnosti General Electric, kde som bola jednou zo zodpovedných za talianske národné účtovníctvo. Následne som posilnila tím spoločnosti Vodafone Financie Procure to pay. Zdravý životný štýl, zdravá výživa a správna životospráva sú mojimi prioritami už od detstva. Od 6 rokov som sa zúčastňovala na bežeckých súťažiach, získala som 63 medailí. V súčasnosti som poslucháčkou Anglofonického Štúdia, kde v anglickom jazyku študujem základy práva. Okrem toho som absolvovala štúdium o životnom štýle na International School for Fitness and Recreation a stala som sa certifikovanou wellness trénerkou. Moje znalosti anglického jazyka sú na úrovni A,   talianský  jazyk ovládam na úrovni B a mám základné znalosti zo španielčiny.

Som odborná poradkyňa Vitalitas Magazínu a Magazínu životného štýlu.Mnou publikované články sa v každom prípade zakladajú na vedeckých poznatkoch, vo väčšine prípadov sa píšu prostredníctvom mojich odborných prekladov.

Elisa Napoli

Moje meno je Elisa Napoli. Dlhé roky sa venujem fytoterapii, pôsobím som ako trénerka a poradkyňa v oblasti životosprávy a zdravej výživy. Odborné štúdie a vysokoškolské vzdelanie som získala na rímskej akadémii Accademia Nazionale Comunicazione e Immagine (ANCI). Bola som poslucháčkou fytoterapeutickej akadémie Accademai delle Erboristiche, zúčastnila som sa kurzu NUTRIFOR Master di specializzazione – Nutrizione umana e alimentazione. V súčasnosti sa venujem štúdiu psychológie na rímskej univerzite Sapienza Università di Roma.

Môj záujem sa predovšetkým obracia na integratívnu medicínu, fytoterapiu a poradenstvo životného štýlu. Prevenciu pokladám za veľmi dôležitú, veď práve ochrana zdravia je tou najlepšou zbraňou pre boj s ochoreniami. Popri tom sa snažím prezentovať všetky spôsoby liečby, ktoré by sa tak mohli stať modernými (klinickými) liekmi.

Melinda Moharošova

Hlavná oblasť môjho profesionálneho pôsobenia spočíva v liečbe nadváhy a obezity, predovšetkým však v prevencii rôznych civilizačných chorôb (kardiovaskulárne a cievne ochorenia, nádorové ochorenia) a v poradenstve pre tehotné ženy.

MUDr. Csaba Podlupszki

Narodil som sa 7.12.1971 v Štúrove. Základnú školu som ukončil v Štúrove, stredoškolské štúdiá som absolvoval v Bratislave na gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici. V roku 1991 som sa stal poslucháčom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde som v roku 1997 úspešne spromoval. V rokoch 1997 – 2003 som pracoval v komárňanskej nemocnici na internom oddelení, popri tom som v roku 2000 úspešne zložil I.kvalifikačnú atestáciu v odbore interná medicína. Od roku 2003 pôsobím ako odborný lekár v gastroenterologickej ambulancii, po úspešnom absolvovaní II.kvalifikačnej atestácie v odbore gastroenterológia v roku 2004 ako samostatný gastroenterológ. V rokoch 2006 – 2009 som týždenne raz pôsobil ako gastroenterológ v nemocnici v maďarskom Ostrihome.

MUDr. Eva Apoštolová

Je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity v Budapešti, svoju prax získala v Ústave na liečbu kožných chorôb v X.budapeštianskom obvode. Neskôr pracovala na dermatologickom oddelení Ústrednej vojenskej nemocnice, kde sa od popredných dermatológov naučila, že liečiť treba vždy človeka ako celok, a nielen odstraňovať príznaky kožných chorôb. Už viac ako dve desaťročia úspešne vedie svoju súkromnú ambulanciu, z toho desať rokov pôsobí spolu s ďalšími medicínskymi špecialistami v organizácii Broadway Orvosi Centrum. Svoju prácu považuje za poslanie i záľubu v jednom, tvrdí, že dermatológia je práca ťažká, ale nádherná.

MUDr. Terézia Fausztová

Narodila som sa 25. júla 1943 v meste Moháč, kde som úspešne ukončila štúdium na gymnáziu. Diplom v odbore medicíny som získala v roku 1969 na Lekárskej fakulte Univerzity v Péči. V roku 1974 som úspešne absolvovala atestáciu v odbore interné lekárstvo, v roku 1984 v odbore kardiológia.

MUDr. Zoltán Szabó

Narodil som sa 22. marca 1967 v rumunskom meste Marosvásárhely. V roku 1992 som získal diplom na Lekárskej fakulte Univerzity Semmelweis v Budapešti. V rokoch 1997 – 2005 som úspešne získal akreditáciu v odbore liečba chorôb ústnej dutiny a chrupu, z čelustnej ortopédie, v odbore revízne zubné lekárstvo a v odbore zubných náhrad.

Noémi Gergelyová

Diplom z dietetiky som získala na Fakulte zdravotníctva a sociálnych vied Univerzity Semmelweis. Veľký význam má pre mňa zdravý spôsob života a zdravý životný štýl. Mojim cieľom preto je oboznamovať širokú verejnosť o jeho pozitívach a zdravotných prínosoch. Svojim pacientom ponúkam účinnú pomoc v boji proti civilizačným chorobám, rada pomôžem aj ľuďom, ktorí žijú v permanentnom strese a v neposlednom rade aj športovcom. Vo svojej práci sa zaoberám aj deťmi, pri nich je v prvom rade dôležitá prevencia a výchova k zdravému životnému štýlu, aj preto organizujem rôzne prednášky a workshopy na túto tému. S veľkou láskavosťou pomáham pacientom trpiacim poruchami príjmu potravy, v procese pomalej zmeny ich spôsobu života a stravovania zostávam navždy ich verným spoločníkom.