Elisa Napoli

Moje meno je Elisa Napoli. Dlhé roky sa venujem fytoterapii, pôsobím som ako trénerka a poradkyňa v oblasti životosprávy a zdravej výživy. Odborné štúdie a vysokoškolské vzdelanie som získala na rímskej akadémii Accademia Nazionale Comunicazione e Immagine (ANCI). Bola som poslucháčkou fytoterapeutickej akadémie Accademai delle Erboristiche, zúčastnila som sa kurzu NUTRIFOR Master di specializzazione – Nutrizione umana e alimentazione. V súčasnosti sa venujem štúdiu psychológie na rímskej univerzite Sapienza Università di Roma.

Môj záujem sa predovšetkým obracia na integratívnu medicínu, fytoterapiu a poradenstvo životného štýlu. Prevenciu pokladám za veľmi dôležitú, veď práve ochrana zdravia je tou najlepšou zbraňou pre boj s ochoreniami. Popri tom sa snažím prezentovať všetky spôsoby liečby, ktoré by sa tak mohli stať modernými (klinickými) liekmi.

Melinda Moharošova

Hlavná oblasť môjho profesionálneho pôsobenia spočíva v liečbe nadváhy a obezity, predovšetkým však v prevencii rôznych civilizačných chorôb (kardiovaskulárne a cievne ochorenia, nádorové ochorenia) a v poradenstve pre tehotné ženy.

MUDr. Csaba Podlupszki

Narodil som sa 7.12.1971 v Štúrove. Základnú školu som ukončil v Štúrove, stredoškolské štúdiá som absolvoval v Bratislave na gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici. V roku 1991 som sa stal poslucháčom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde som v roku 1997 úspešne spromoval. V rokoch 1997 – 2003 som pracoval v komárňanskej nemocnici na internom oddelení, popri tom som v roku 2000 úspešne zložil I.kvalifikačnú atestáciu v odbore interná medicína. Od roku 2003 pôsobím ako odborný lekár v gastroenterologickej ambulancii, po úspešnom absolvovaní II.kvalifikačnej atestácie v odbore gastroenterológia v roku 2004 ako samostatný gastroenterológ. V rokoch 2006 – 2009 som týždenne raz pôsobil ako gastroenterológ v nemocnici v maďarskom Ostrihome.

MUDr. Eva Apoštolová

Je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity v Budapešti, svoju prax získala v Ústave na liečbu kožných chorôb v X.budapeštianskom obvode. Neskôr pracovala na dermatologickom oddelení Ústrednej vojenskej nemocnice, kde sa od popredných dermatológov naučila, že liečiť treba vždy človeka ako celok, a nielen odstraňovať príznaky kožných chorôb. Už viac ako dve desaťročia úspešne vedie svoju súkromnú ambulanciu, z toho desať rokov pôsobí spolu s ďalšími medicínskymi špecialistami v organizácii Broadway Orvosi Centrum. Svoju prácu považuje za poslanie i záľubu v jednom, tvrdí, že dermatológia je práca ťažká, ale nádherná.

MUDr. Terézia Fausztová

Narodila som sa 25. júla 1943 v meste Moháč, kde som úspešne ukončila štúdium na gymnáziu. Diplom v odbore medicíny som získala v roku 1969 na Lekárskej fakulte Univerzity v Péči. V roku 1974 som úspešne absolvovala atestáciu v odbore interné lekárstvo, v roku 1984 v odbore kardiológia.

MUDr. Zoltán Szabó

Narodil som sa 22. marca 1967 v rumunskom meste Marosvásárhely. V roku 1992 som získal diplom na Lekárskej fakulte Univerzity Semmelweis v Budapešti. V rokoch 1997 – 2005 som úspešne získal akreditáciu v odbore liečba chorôb ústnej dutiny a chrupu, z čelustnej ortopédie, v odbore revízne zubné lekárstvo a v odbore zubných náhrad.

Noémi Gergelyová

Diplom z dietetiky som získala na Fakulte zdravotníctva a sociálnych vied Univerzity Semmelweis. Veľký význam má pre mňa zdravý spôsob života a zdravý životný štýl. Mojim cieľom preto je oboznamovať širokú verejnosť o jeho pozitívach a zdravotných prínosoch. Svojim pacientom ponúkam účinnú pomoc v boji proti civilizačným chorobám, rada pomôžem aj ľuďom, ktorí žijú v permanentnom strese a v neposlednom rade aj športovcom. Vo svojej práci sa zaoberám aj deťmi, pri nich je v prvom rade dôležitá prevencia a výchova k zdravému životnému štýlu, aj preto organizujem rôzne prednášky a workshopy na túto tému. S veľkou láskavosťou pomáham pacientom trpiacim poruchami príjmu potravy, v procese pomalej zmeny ich spôsobu života a stravovania zostávam navždy ich verným spoločníkom.