Melinda Moharošova

Hlavná oblasť môjho profesionálneho pôsobenia spočíva v liečbe nadváhy a obezity, predovšetkým však v prevencii rôznych civilizačných chorôb (kardiovaskulárne a cievne ochorenia, nádorové ochorenia) a v poradenstve pre tehotné ženy.

Z vlastnej skúsenosti viem, že správne upravená životospráva a zmena životného štýlu vedie – bez ohľadu na vek – k zdravšiemu, vyrovnanejšiemu a šťastnejšiemu životu. Či už hovoríme o dosiahnutí ideálnej telesnej hmotnosti alebo jej udržaní, alebo o prekonaní choroby aj s pomocou diét. Vo svojej odbornej praxi sa snažím poukázať na to, ako sa môže zdravý životný štýl stať vašou súčasťou a ako byť pri pohľade do zrkadla sám so sebou spokojný. Samozrejme, na dosiahnutie úspechu je dôležité najmä vaše odhodlanie a vytrvalosť. Som si však istá, že spoločnými silami dosiahneme všetko.