MUDr. Zoltán Szabó

Narodil som sa 22. marca 1967 v rumunskom meste Marosvásárhely. V roku 1992 som získal diplom na Lekárskej fakulte Univerzity Semmelweis v Budapešti. V rokoch 1997 – 2005 som úspešne získal akreditáciu v odbore liečba chorôb ústnej dutiny a chrupu, z čelustnej ortopédie, v odbore revízne zubné lekárstvo a v odbore zubných náhrad.

V rokoch 1993 – 1996 som pôsobil v Detskej nemocnici Heima Pála na oddelení čelustnej ortopédie, v rokoch 1997 – 2007 na Klinike detského zubného lekárstva a čelustnej ortopédie. Od roku 2007 vítam svojich pacientov v súkromnej ambulancii v Apollonia Cental Centre. Mojou špecializáciou je čelustná ortopédia, nasadzovanie zubných implantátov a zubných náhrad a rovnako aj vykonávanie stomatologických zákrokov v celkovej anestézii