Noémi Gergelyová

Diplom z dietetiky som získala na Fakulte zdravotníctva a sociálnych vied Univerzity Semmelweis. Veľký význam má pre mňa zdravý spôsob života a zdravý životný štýl. Mojim cieľom preto je oboznamovať širokú verejnosť o jeho pozitívach a zdravotných prínosoch. Svojim pacientom ponúkam účinnú pomoc v boji proti civilizačným chorobám, rada pomôžem aj ľuďom, ktorí žijú v permanentnom strese a v neposlednom rade aj športovcom. Vo svojej práci sa zaoberám aj ďeťmi, pri nich je v prvom rade dôležitá prevencia a výchova k zdravému životnému štýlu, aj preto organizujem rôzne prednášky a workshopy na túto tému. S veľkou láskavosťou pomáham pacientom trpiacim poruchami príjmu potravy, v procese pomalej zmeny ich spôsobu života a stravovania zostávam navždy ich verným spoločníkom.

 

Mojím cieľom je pomôcť ľuďom nasmerovať ich na cestu zdravého životného štýlu a zdravého spôsobu stravovania sa. Trpezlivo čakám na tých, ktorí sa rozhodli zmeniť svoje životné návyky, ale cítia, že svoj cieľ dosiahnu len s pomocou naslovovzatého odborníka.