Vysoký krvný tlak | Príznaky | Príčiny

Vysoký krvný tlak (hypertenzia) sám o sebe nie je chorobou, ale vážnym rizikovým faktorom, ktorý zvyšuje riziko ochorenia srdca a ciev. Preto môže zachrániť život, keď sú známe príznaky vysokého krvného tlaku, pretože takto sa dá predísť komplikáciám.


Angina pectoris – choroba zasahujúca koronárne cievy – infarkt myokardu, krvácanie do mozgu – to je len niekoľko vážnych chorôb, ktorých prvým príznakom môže byť vysoký krvný tlak. Týmto chorobám môžeme predchádzať, keď vieme, aké sú príznaky vysokého krvného tlaku, pretože včas môžeme začať s potrebnou liečbou.  

Čo je vysoký krvný tlak?

Vysoký krvný tlak sa vyvinie vtedy, keď tok krvi spôsobuje od normálu odlišný tlak na steny ciev.  Keď sa tak stane pri zmrštení srdca – ide o systolický krvný tlak– vykazuje maximálny krvný tlak, kým diastolický krvný tlak ukazuje aký je tlak krvného obehu, keď sú komory srdca uzavreté.  Priemer a pomer týchto dvoch hodnôt ukazuje zdravý, alebo nezdravý krvný tlak.

Príčiny vysokého krvného tlaku

Najprv je dôležité upresniť, že existuje primárny a sekundárny vysoký krvný tlak. V prípade primárneho vysokého krvného tlaku, sa v 95 % nedá presne zistiť príčina, ktorá vysoký krvný tlak vyvolala, niet vinníka a niet ani metódy liečby. Vysoký krvný tlak vyvoláva väčšinou autoimúnne poškodenie nervovej sústavy. Vo zvyšných 5 % prípadoch spôsobujú vysoký krvný tlak rôzne choroby, dedičné, genetické, zmeny vnútorných orgánov, choroby obličiek a nadobličiek, poranenia srdca a ciev.

Primárny vysoký krvný tlak sa týka najmä dospelej populácie, kým sekundárny sa vyvinie najmä v mladom veku.  Dôležité je poznamenať, že vysoký krvný tlak, je niekedy iba dočasný, t. j. spôsobuje ho iba príjem nejakého toxínu. Sem možno zaradiť liečivá na báze kortikoidov, spreje do nosa, antikoncepčné tabletky, kokaín, amfetamíny, ale aj zdanlivo nevinné sladké drievko, z ktorého sa vyrábajú sladkosti. Vtedy stačí zabrániť príjmu týchto látok a príznaky sa v krátkom čase samy od seba vytratia.

Príznaky vysokého krvného tlaku

Príznaky vysokého krvného tlaku nie sú vždy jednoznačné. Obzvlášť vtedy sa ťažko rozpoznávajú, keď ho spôsobuje nejaká postupne prijímaná látka, vyvolávajúca odchýlky. Vtedy sa organizmus snaží prispôsobovať, nevysiela varovné signály smerom k mozgu, že hrozí nebezpečenstvo. Tomuto možno pripisovať skutočnosť, že mnohí ľudia, ktorí sa dostanú do nemocnice, sa nesťažujú na vysoký krvný tlak, a to napriek tomu, že ich hodnoty krvného tlaku často vo veľkej miere prekračujú normálne hodnoty. Najčastejšie sa objavujúce príznaky vysokého krvného tlaku:

 • Pravidelná bolesť hlavy, objavuje sa najmä ráno, po prebudení
 • Náhle závraty, strata rovnováhy
 • Sporadické hučanie v ušiach, vnímanie pukavých alebo pískavých zvukov.
 • Poruchy zraku – náhle zahmlenie zraku, poskakujúce fľaky atď.
 • Krvácanie z nosa

V prípadoch sekundárneho vysokého krvného tlaku, je vysoký krvný tlak sprevádzaný okrem bežných, aj ďalšími problémami. Keďže vymenované príznaky sú dosť všeobecné, chorý ani nevie, že má vysoký krvný tlak. Preto je mimoriadne dôležité pravidelné meranie krvného tlaku a neustále porovnávanie výsledkov.

Aké faktory ovplyvňujú vysoký krvný tlak?

 • Dedičnosť: je väčšie riziko vyvinutia vysokého krvného tlaku u tých ľudí, kde sa hypertenzia vyskytuje v priamom príbuzenstve .
 • Vek: primárny vysoký krvný tlak sa vytvára najmä v staršom veku, keď cievy strácajú svoju pružnosť. Po istom čase systolický tlak narastá, kým diastolický ostáva nemenný, alebo má dokonca klesajúcu tendenciu.
 • Nadváha: ak ide o chorobnú obezitu, srdce dokáže zabezpečovať krv pre organizmus len s maximálnou námahou, čo napomáha vzniku vysokého krvného tlaku.
 • Diabetes: cukrovka je čoraz viac rozšírenejšia v radoch dospelých. S ňou spojeným vysokým krvným tlakom sú diabetici viac vystavení srdcovo-cievnym ochoreniam.
 • Pravidelné fajčenie: „zadymenie“ mení činnosť pľúc, a tým pádom aj zabezpečenosť organizmu kyslíkom.  Vyfajčenie jednej cigarety spôsobí na 30 minút vysoký krvný tlak. Pri dlhotrvajúcom fajčení sa stavajú steny ciev nepružnými, čo prispieva tiež k vytvoreniu chronického vysokého krvného tlaku.  
 • Strata rovnováhy medzi sodíkom a draslíkom: trvalá konzumácia príliš slaných jedál, resp. prílišný príjem sodíka vedie k poklesu hladiny draslíka, čo prispieva tiež k vytvoreniu vysokého krvného tlaku.
 • Konzumácia alkoholických nápojov: stálym príjmom nápojov s vysokým obsahom alkoholu narastá krvný tlak a dlhodobo sa zväčšuje objem srdca, čo spôsobuje jeho poškodenie.
 • Stres: prítomnosť fyzického alebo psychického stresu vplýva vo veľkom na krvný tlak.  Vplyvom stresu sa krvný tlak zvyšuje.

Čo hovoria vedci?

Na základe údajov, ktoré sú k dispozícii, sa americkí vedci domnievajú, že najoptimálnejší krvný tlak je 115/75mm Hg, pretože takýto spôsobuje najmenšie problémy pre cievy. Pracovníci Medical College of Wisconsin skúmali spojitosť medzi stresom a vysokým krvným tlakom.  Zistili, že vplyvom stresu sa opakovane zvýšený krvný tlak môže stať trvale vysokým.  

Vedeli ste?

Podľa dohody sa za normálny krvný tlak považuje medzi 120-129/80-84 mm Hg, kým vysoký krvný tlak je hodnota nad 139/89 mm Hg.

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
Email