Príznaky mozgovej porážky | Spoznajme skryté symptómy

Mozgová porážka udrie väčšinou nečakane, z jednej chvíle na druhú. Existujú však prechodné príznaky, na základe ktorých môžeme predpokladať vývin mozgovej porážky. Keď ich poznáme, možno sa skôr vyhnúť kritickému, život ohrozujúcemu stavu. Ešte niečo: pri mozgovej porážke záleží na každej minúte, je životne dôležité, aby bol chorý v priebehu troch hodín vyšetrený a aby bola zahájená liečba.


Mozgová porážka je poškodenie mozgového tkaniva, spôsobené poruchou cievneho obehu, ktoré býva v celosvetovom meradle najčastejšou príčinou smrti.  Keď už vznikne, môžeme urobiť len toľko, že sa usilujeme dostať chorého čo najskôr do nemocnice. Vtedy máme iba tri hodiny času k dispozícii k tomu, aby sa odstránením uzavretia cievy dalo vyhnúť trvalému poškodeniu mozgu, resp. smrti. Výpovedné sú údaje, že po mozgovej porážke odumiera každú minútu vyše dvoch miliónov nervových buniek, čo znamená, že mozog každú hodinu starne o niekoľko rokov. Problémom je, keď sa príznaky objavia počas spánku, alebo ráno, lebo potom nemožno presne vedieť, kedy sa príznaky objavili. Každá minúta je drahá, pred zahájením život zachraňujúcej liečby je totiž potrebná presná diagnóza:  je totiž zakázané podávať lieky proti zrážanlivosti krvi, keď ide o krvácanie do mozgu – a nie nedokrvenosť mozgu, teda ischemickú cievnu  mozgovú príhodu. Na zistenie sa vykonáva vyšetrenie CT, pretože príznaky dvoch typov mozgovej porážky sú takmer úplne rovnaké.

Prechodná nevoľnosť môže byť životu nebezpečná

Mozgová porážka nemá bezprostredné príznaky, môžu sa objaviť prechodné, z času na čas sa objavujúce symptómy z ktorých možno predpokladať ďalší vývin životu nebezpečnej situácie. Pokiaľ ich rozpoznáme, máme väčšiu šancu mozgovej porážke predísť. Hoci mozgovej porážke už niekoľko dní predchádzajúce varovné signály bývajú spravidla bezbolestné, aby sme po ich spozorovaní bezodkladne vyhľadali lekára. Mnohí to zanedbajú práve kvôli absencii bolesti a kvôli rýchlemu odzneniu príznakov, myslia si, že prechodná slabosť  neznamená vážne ohrozenie zdravia, ale nie je to tak! Dôležitá je aj úloha okolia, keď zbadáme na niekom príznaky mozgovej porážky, nemeškajme a okamžite volajme záchrannú službu.

Berme vážne varovné signály

 • Porucha reči – motorická porucha reči. Chorý nie je schopný primerane formulovať slová, hovorí nezrozumiteľne, je neschopný zopakovať už odznelé vety.
 • Slabosť, ochabnutosť končatín na jednej strane tela, ruky alebo nohy ochabnú, z času na čas ochrnú.
 • Kútiky úst sa skrivia, polovica tváre ochabne, chorý sa nevie usmievať, aj jazyk má otočený na jednu stranu.
 • Dvojité videnie, alebo zahmlené videnie, výpadok zorného poľa a s tým spojené poruchy rovnováhy, závraty.
 • Silné bolesti hlavy
 • Poruchy dýchania
 • Mdloby

Dôležité je, že niekoľko príznakov sa objaví náhle, bez predchádzajúcich znakov, trvajú niekoľko minút,  alebo hodín, a potom to prejde samo od seba! Napriek tomu kvôli podozreniu na prechodnú poruchu zásobovania mozgu krvou je potrebná okamžitá nemocničná liečba, pretože môže dôjsť k mozgovej porážke. Podľa skúsenosti bol vo väčšine prípadov v stave pred mozgovou porážkou vysoký krvný tlak. Riziko okrem toho znamenajú aj fajčenie, ekzém, vysoká hladina krvného tuku a dedičnosť.

Čo máme robiť,  keď je podozrenie na mozgovú porážku?

Keď ich spozorujeme na iných ľuďoch, okamžite volajme záchrannú službu. Aby sme si boli istí, vykonajme nasledujúcu jednoduchú a rýchlu diagnózu:

 • Požiadajme chorého, aby sa usmial, jeho tvár nesme byť funkčná len z jednej polovice tak, že druhá časť je ochabnutá
 • Požiadajme ho, aby zodvihol naraz obe ramená: jeho ramená sa musia pohybovať, nemôžu ovísať.
 • Dajme mu zopakovať krátke vety: slová sa nesmú zlievať do jedného.
 • Požiadajme ho, aby vyplazil jazyk, jazyk nesmie byť vychýlený ani na jednu stranu.

Čo hovoria vedci?

Výskumníci  z Yale University School of Medicine v Spojených štátoch robili vyše deväť rokov trvajúci prieskum, počas ktorého zaznamenali príznaky 474 ľudí, postihnutých mozgovou porážkou. Zistili, že v 85 % prípadov išlo o nedokrvenosť, teda o ischemickú cievnu mozgovú príhodu, a v 15 % prípadov išlo o krvácanie do mozgu. Medzi najčastejšie príznaky patrila bolesť hlavy, závraty, poruchy reči a paréza (neúplné ochrnutie končatiny alebo tváre). Krvácanie do mozgu bolo sprevádzané u polovice chorých silnými bolesťami hlavy, kým porucha reči bola charakteristická skôr pri nedokrvenosti mozgu. Vo výskume publikovanom v časopise Stroke sa zistilo, že problémy s chôdzou sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytli u mužov ako u žien.

Vedeli ste?

Mozgovú porážku spôsobuje v 80 % prípadov krvná zrazenina, ktorá upchá cievu v mozgu, tento stav je mozgový infarkt, alebo mozgová príhoda, porážka z nedokrvenosti mozgu. Krvácanie do mozgu sa vytvorí vtedy, keď v mozgu niektorá cieva praskne.

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
Email