Dermatológia

Proti akné: v čo veriť?

Akné sa môžu objaviť v ktoromkoľvek veku, ale najčastejšie znepríjemňujú život dospievajúcej mládeži. Mnohí sa utiekajú v nádeji rýchlej pomoci ku chemickým kozmetickým prípravkom,