Vitamín K: prečo je nepostrádateľný?

Vitamín K je schopný náš organizmus uskladniť na krátky čas, resp. ho vytvoriť sám za pomoci probiotických baktérií, preto nám väčšinou stojí k dispozícii dostatočné množstvo z neho. Keď si predsa musíme doplniť zásoby vitamínu K, môžeme tak ľahko urobiť konzumáciou vhodných jedál, alebo užívaním produktov doplnkovej výživy. V akých potravinách sa nachádza vitamín K a odkiaľ môžeme vedieť, ak ho máme nedostatok?


Na to, aby sa naša krv v prípade potreby mohla rýchlo zrážať je nepostrádateľný vitamín K rozpustný v tuku, iným slovom fylochinón. Okrem toho sa mu dostáva úloha aj pri vývoji buniek, v detoxikácii pečene, prispieva k zdraviu kostí a ciev, a tým aj srdca, stupňuje tvorbu inzulínu, a môže pomáhať v boji proti rakovine a aj proti mentálnej deštrukcii. Jeho najdôležitejším účinkom je, že v priebehu krátkeho času je schopný nastoliť rovnováhu vápnika v organizme.

V podstate existujú dva druhy vitamínu K, K1, ktorý môžeme prijímať do organizmu konzumáciou rastlinnej potravy a K2 tvorený dobročinnými probiotickými baktériami črevnej flóry. Z toho vyplýva, že nedostatok vitamínu K môže spôsobiť nevhodná výživa, respektíve jedovaté a odpadové látky nahromadené v hrubom čreve, alebo chybne fungujúca črevná flóra spôsobená dlhodobým užívaním antibiotík. Podobné následky môžu mať poruchy látkovej výmeny a vstrebávania, spôsobené často zápalom alebo ochoreniami hrubého čreva.

Vitamín K a zrážanie krvi

Keď utrpíme zranenie spojené s krvácaním, pri absencii vitamínu K by sme ľahko vykrvácali. Tento vitamín sa totiž zúčastňuje na aktivácii niektorých faktorov zrážania krvi ,zabraňujúcich krvácaniu, a napomáha zlepeniu krvných buniek. Pri nedostatku vitamínu K sa doba  zrážania krvi značne predlžuje, a vytvára sa krvácavosť. Z toho dôvodu strácajú pri vysokom príjme vitamínu K účinok lieky proti zrážaniu krvi.

Proti osteoporóze

Vitamín K, obzvlášť vitamín K2 zohráva úlohu v prevencii a liečbe osteoporózy, resp. v zmierňovaní jej príznakov. Dôvodom je, že sa podieľa na stavbe kostí: Reguluje látkovú výmenu vápnika a podporuje absorbovanie vápnika do kostí. Ďalším priaznivým pôsobením je aktivácia minerálnych látok, vrátane vápnika, bielkoviny osteocalcín nachádzajúcej sa v kostiach. Vitamín K2 sa navyše stará aj o to, aby sa vápnik nevyplavoval z kostí, vlastne zabraňuje prirodzeným deštrukčným procesom v kostiach, a tým pádom aj chorobnému rednutiu kostí. Musíme však vedieť, že proti rednutiu kostí pôsobia najviac vitamín K v spojení s vitamínom D.

Chráni srdce a cievny systém

Kardiovaskulárne ochorenia sú väčšinou spôsobené ukladaním vápnika na steny ciev. Preto nám v prevencii i liečbe môže byť byť nápomocný vitamín K2, ktorý sa podieľa nielen na transporte  a uložení vápnika v kostiach, ale zabraňuje aj tomu, aby sa vápnik ukladal na stenách ciev a mäkkých tkanív. Z toho vyplýva, že nedostatočné množstvo vitamínu K sa dáva do súvisu s vápenatením tepien, a s tým súvisiacimi chorobami, napr. srdcovým infarktom.  Vápenatenie navyše zvyšuje aj riziko vzniku iných chorôb, napr. obličkových kameňov, zápalu kĺbov, alebo rýchlejšieho starnutia pokožky. Doplnením vitamínu K2, ktorý udržiava vápnik v kostiach možno vápenateniu ciev predchádzať, resp. ho spomaľovať, alebo mu zabrániť.

Rakovina a vitamín K

Mnohé výskumy poukazujú na protirakovinové vlastnosti vitamínu K. V tomto zmysle je účinnejší vitamín K2, ktorý  okrem iného stupňuje apoptózu (programovaný úhyn buniek) v rakovinových bunkách, najmä v prípadoch rakoviny pečene, melanóme,  leukémie a rakovine lymfatických uzlín.

Ako ho doplniť?

Vitamín K1 sa nachádza v zelenine so zelenými listami, napr. v keli, kým vitamín K2 možno doplniť v prvom rade konzumáciou husacej pečene. Dôležité je, že vzhľadom na jeho rozpustnosť v tuku môžeme zlepšiť jeho vstrebávanie rastlinnými tukmi (napr. olivovým olejom.

Potraviny obsahujúce vitamín K1:

 • Kel
 • Špenát
 • Kapusta
 • Mangold
 • Petržlen:
 • Brokolica
 • Ružičkový kel
 • Uhorka
 • Sušené slivky

Potraviny obsahujúce vitamín K2:

 • Natto (kvasená sója)
 • Kvasené mliečne výrobky
 • Vnútornosti (husacia pečeň)
 • Vaječné žĺtko

Detoxikácia a probiotiká

Na vytváraní vitamínu K sa podieľajú dobročinné probiotické baktérie črevnej flóry. Pokiaľ ich počet klesne, ani produkcia vitamínu nemôže byť dostatočná. Narušenie rovnováhy črevnej flóry spôsobujú väčšinou jedovaté a odpadové látky nahromadené v hrubom čreve, v pozadí však môže krátkodobo stáť aj antibiotická liečba. Z toho vyplýva, že vplyvom čistenia čreva a detoxikácie, ako aj vyšším príjmom probiotických baktérií (probiotík)  sa môže napraviť aj produkcia vitamínu K2.

Vedeli ste?

Denná dávka pre mužov číní 120 mikrogramov , doporučená denná dávka pre ženy je 90 mikrogramov. K zabezpečeniu takéhoto príjmu vitamínu K stačí zjesť 3 dkg husacej pečene, alebo 15 dkg tvrdého syru.

Upozornenie!

Pri užívaní liekov zabraňujúcich zrážaniu krvi sa nesmie prijímať vitamín K napomáhajúci zrážaniu krvi vo veľkom množstve, je nutné sledovať pomery. Zrážaniu krvi zabraňuje aj vitamín E, kým vitamín A bráni zužitkovaniu vitamínu K. Pre gravidné ženy v posledných týždňoch gravidity sa doporučuje obmedziť doplnenie príjmu vitamínu K.

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
Email