Ako si správne merať krvný tlak?

Medzi najčastejšie príčiny úmrtí na celej zemi patria kardiovaskulárne ochorenia, ktorých najvýznamnejším rizikovým faktorom je práve vysoký krvný tlak, čiže „tichý vrah”. Z tohto dôvodu je dôležité, aby sme si po dovŕšení štyridsiateho roku preventívne kontrolovali svoj tlak aspoň raz do mesiaca, v prípade chorobne vysokých hodnôt sa odporúča sledovať tlak s týždennou pravidelnosťou. Nie je však jedno, ako používame meracie zariadenie, v prípade nesprávneho merania môže totiž vykazovať nesprávne výsledky.


Z hľadiska odborného protokolu sa považuje ešte tlak 140/90 Hgmm (milimetrov ortuti) za normálny, ideálnym tlakom je však hodnota nižšia ako 120/80 Hgmm. O chorobne vysokom krvnom tlaku hovoríme, ak presiahne 140/90 Hgmm. Prvým údajom je systolický tlak vznikajúci pri kontrakcii (stiahnutí) srdca v hlavnej cieve paže, kým druhý údaj poukazuje na diastolický tlak meraný počas prestávok srdcového tepu.

Kedy a kde

Základnou zásadou je, aby sme si merali krvný tlak stále na rovnakej paži v kľude, v sede, s nohami položenými vedľa seba, každý deň v rovnaký čas. Je potrebné vedieť, že v sede nameriame v priemere o 5 Hgmm vyššie hodnoty diastolického tlaku ako v ľahu, prekrížené nohy môžu zvyšovať výsledky systolického tlaku až o 8 Hgmm. Hodnotu krvného tlaku môže zvýšiť aj napäté svalstvo, preto si dávajme pozor na to, aby sme mali počas merania pažu uvoľnenú. Pre dosiahnutie čo najpresnejších údajov treba umiestniť manžetu na úroveň srdca, čo nie je obťažné dodržať pri prístrojoch na meranie tlaku na nadlaktie, ťažšie je to u modelov na zápästie. Použitie modelov na zápästie sa odporúča v prípade silnej nadváhy alebo nadmernom svalstve, nakoľko v takýchto prípadoch manžety klasických prístrojov nemusia vždy vhodne obsiahnuť hrubé nadlaktie. Náš aktuálny krvný tlak je ovplyvňovaný polohou tela, časťou dňa ale aj psychickým stavom. Medziiným, aj vďaka tomu sa môže stať, že hoci len v rozmedzí niekoľkých hodín môže dosiahnuť úplne rozdielne hodnoty. Tlak krvi je najnižší počas spánku, pred zobudením sa začne pomaly zvyšovať, počas práce alebo v stresových situáciách sa môže náhle zvýšiť, na večer vykazuje v ideálnom prípade opäť nízke hodnoty.

Meranie tlaku by malo prebiehať nasledujúcim spôsobom

  • Pol hodinu pred meraním nešportujme, nevykonávajme žiadnu fyzicky náročnú prácu, vyhýbajme sa konzumácii alkoholu, kofeínu, fajčeniu a konzumácii väčšieho množstvá jedla; nakoľko tieto môžu na krátky čas zvýšiť krvný tlak.
  • Ak je to možné, pred meraním strávme 5-10 minút v kľude v tichej miestnosti. Ruku si umiestnime dlaňou smerujúcou nahor, časť pod lakťom položme na nejaký pevný povrch a nohy majme na podlahe.
  • Oprime si pažu a chrbát, zaujmime pohodlnú sedaciu polohu, nohy si v žiadnom prípade neprekrižujme.
  • Šaty majú byť pohodlné, široké, ktoré sa dajú ľahko vyhrnúť, nech nám v žiadnom prípade netlačia paže.
  • Presvedčme sa o tom, že manžeta (v prípade prístrojov na zápästie – zápästie) sa nachádza vo výške srdca, ktoré sa nachádza 2-3 cm nad záhybom lakťa. V prípade potreby si pod lakeť resp. predlaktie dajme vankúš.
  • Počas merania sa nehýbme a nerozprávajme, svaly musia byť uvoľnené. Ak sme napätí alebo nervózni, krvný tlak sa môže náhle zvýšiť.
  • V záujme porovnateľnosti výsledkov si merajme tlak stále na tej iste ruke a v tom istom čase (najlepšie ihneď po tom ako vstaneme). Obvykle si ho meriame na ľavej ruke, ak však máme tlak na pravej ruke vyšší, uprednostňujme meranie na tejto strane.
  • Je vhodné meranie opakovať počas jednej-dvoch minút  tri krát a výsledky spriemerovať. Nezľaknime sa, hodnoty prvého merania budú pravdepodobne vyššie ako tie ostatné.
  • Veďme si zápisník nameraných hodnôt, prostredníctvom ktorého si budeme môcť sledovať vývoj krvného tlaku.

Vedeli ste, že?

V prípade obvodu paže pod dvadsať cm a nad 36 cm sa neodporúča používať manžety normálnej veľkosti.

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
Email