Rakovina pankreasu a jej príčiny | Zoznámme sa s rizikovými faktormi

Hoci rakovina pankreasu sa môže vyskytnúť u kohokoľvek, a okolnosti, za akých k nej dochádza, nie sú presne známe, existujú určité faktory, ktoré zvyšujú riziko jej vzniku. Práve v záujme prevencie vzniku nádoru je dôležité vyjasniť si možné príčiny vzniku rakoviny pankreasu, aby sme sa tejto chorobe mohli s väčšou šancou vyhnúť.


Najdôležitejšou úlohou pankreasu je produkcia enzýmov podporujúcich trávenie, alebo presnejšie šťavy obsahujúcej enzýmy, ako aj produkcia inzulínu a iných hormónov. Tieto látky sú prepravované krvou do buniek, ich úlohou je väčšinou zužitkovanie alebo uloženie energie získanej z trávenia potravín, kým úlohou inzulínu je regulácia hladiny cukru v krvi.

Z hľadiska zloženia možno pankreas rozdeliť na tri väčšie časti: hlava, telo a chvost, rakovina pankreasu v 70 % prípadov vzniká v hlave  pankreasu.  Jedná sa o mimoriadne agresívne ochorenie, ktoré v 95 % prípadov končí smrťou. Preto je životne dôležité poznať jej príčiny a rizikové faktory, aby sme jej tým mohli predísť.

Príčiny rakoviny pankreasu

Momentálne medicína nedokáže dať jednoznačnú odpoveď na otázku, čo presne túto chorobu spôsobuje, známe sú však faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku rakoviny pankreasu. Tieto príčiny sú väčšinou nepriame, sčasti sa ich môžeme vyvarovať, existujú však aj také, ktoré nedokážeme ovplyvniť.

●     Fajčenie: v prvom rade fajčenie cigariet obsahujúcich decht, ale aj fajčenie cigary a fajky zastávajú popredné miesto medzi príčinami vzniku rakoviny pankreasu, a môžu zvyšovať riziko jej vzniku hoci aj dvoj- až trojnásobne. Zrieknime sa fajčenia a jeden z rizikových faktorov môžeme odfajknúť.

●     Cukrovka/Nadváha: podľa skúseností majú ľudia trpiaci diabetesom mellitom 2. typu väčší sklon k vzniku rakoviny pankreasu. Keďže tento druh cukrovky možno dávať do bezprostredného súvisu s priberaním do brucha, zmenou životného štýlu je možné aj znížiť riziko vzniku rakoviny pankreasu.

●     Dedičnosť: zo všetkých príčin vzniku rakoviny pankreasu možno najmenej ovplyvniť vplyv dedičnosti. Bolo preukázané, že čím je bližší príbuzenský vzťah s človekom, ktorý trpí alebo trpel rakovinou pankreasu, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa v rodine choroba  vyskytne. Dedičný sklon možno preukázať zhruba u 10 % chorých trpiacich na rakovinu pankreasu.

●     Zápal pankreasu: zápal pankreasu je choroba sprevádzaná silnými bolesťami. Dlhotrvajúci, chronický zápal výrazne zvyšuje nebezpečenstvo vzniku rakoviny pankreasu.

●     Vek: nepriamou príčinou vzniku rakoviny pankreasu je aj vek. Väčšinou býva diagnostikovaná u pacientov vo veku okolo 55 rokov, u mladších ako 50 rokov sa vyskytuje len zriedka. Keď však so zmenou životného štýlu začneme včas, môžeme znížiť aj riziko súvisiace s vekom.

Žiaľ, eliminácia rizikových faktorov ešte samo osebe neznamená záruku, že sa rakovina pankreasu u človeka neobjaví, preto sú dôležité pravidelné screeningové vyšetrenia.

Čo hovoria vedci?

Podľa štatistík sa u pacientov trpiacich rakovinou pankreasu častejšie vyskytujú problémy s ďasnami a zubný kaz. Z tohto tvrdenia vychádzali výskumníci amerického Langone Medical Center a Laura and Isaac Perlmutter Cancer Center, ktorým sa podarilo preukázať, že rôzne baktérie spôsobujúce zápal ďasien, možno dávať do súvisu so vznikom rakoviny pankreasu. Odborníci zistili, že premnoženie baktérie Porphyromonas gingivalis v ústnej dutine zvyšuje riziko vzniku rakoviny pankreasu o 59 %, kým baktéria Aggregatibacter actinomycetemcomitan zvyšuje riziko vzniku rakoviny pankreasu o 50 %.  O to väčšie riziko predstavuje, ak sa premnožia oba druhy.

Vedeli ste?

Pankreas, ktorý má dĺžku približne 15-25 cm – tzv. exokrinná žľaza (žľaza s vonkajším vylučovaním), sa nachádza sa v brušnej dutine medzi žalúdkom a chrbticou.

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
Email