Proti osteoporóze | Ako zmierniť osteoporózu?

Životný cyklus naších kostí môžeme zadeliť do troch fáz. Prvá fáza je obdobie tvorby kostí, prostredná je obdobie rovnováhy, a napokon sa spúšťa proces deštrukcie kostí a nastáva rednutie kostí – osteoporóza. Ide o prirodzený proces, ale proti osteoporóze môžeme dosť veľa urobiť: hoci rednutie kostí nevieme odstrániť, môžeme spomaliť jeho vznik a zmierňovať príznaky.


Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je po nádorových ochoreniach a kardiovaskulárnych chorobách, osteoporóza na treťom mieste najčastejších chorôb. Nazýva sa aj nemou epidémiou, poukazujúc na to, že osteoporóza spôsobuje často bez akýchkoľvek predchádzajúcich signálov zlomeniny, ktoré môžu byť vzhľadom na možné komplikácie aj smrteľné. Preto je potrebné proti osteoporóze bojovať, veď trochou pozornosti môžeme urobiť veľa pre prevenciu väčších ťažkostí.

Naše kosti žijú

Keďže kosť pozostáva predovšetkým z bielkovín kolagénu, jej látková výmena sa neustále mení, a to tak, že kosť sa u mladších dospelých v priebehu 10 rokov kompletne zmení. V prvej tretine nášho života sú v prevahe bunky, ktoré tvoria kosti, potom v období okolo tridsiatky sa začína zvyšovať počet deštrukčných buniek. U  žien sa tento deštrukčný  proces urýchľuje po prechode, u mužov väčšinou nad 60 rokov, a preto nastáva osteoporóza spôsobená stratou kostnej hmoty. Pokles hustoty kostí nastáva postupne, jej výsledkom je strata pevnosti, a tým krehkosť.

Čo môžeme urobiť proti rednutiu kostí?

Tak ako v prípade väčšiny chorôb, aj proti osteoporóze je najlepšou zbraňou včasná prevencia. Hoci ani prevenciou sa jej nedá vyhnúť, môžeme jej vznik oddialiť a zmierniť príznaky. Najdôležitejšie je, aby sme v období tvorby kostí nadobudli čo najvyššiu hustotu kostí, veď neskôr z toho žijeme, čím väčšia je hustota našich kostí, tým silnejšie nám ostanú aj v období osteoporózy. Napriek tomu, že naša hustota kostí je daná geneticky, vhodným životným štýlom ju môžeme ovplyvniť až 30 percentami. Proti rednutiu kostí, v rámci prevencie môžeme urobiť nasledovné:

  • V období mladej dospelosti zvýšme príjem vápnika
  • Dbajme o každodenný pohyb, najlepší je pohyb smerom k osi chrbtice.
  • Zabezpečme si po puberte udržanie bezpečnej hormonálnej rovnováhy (lekárske prehliadky)
  • Dbajme o udržanie primeranej telesnej hmotnosti

V období ranej dospelosti je ideálny príjem vápnika 1500 mg denne, čo môžeme dosiahnúť predovšetkým jedlami na posilnenie kostí, tak napríklad mliečnymi výrobkami, banánmi, figami, rybami, makom, pomarančmi, resp. ražným a hnedým chlebom. Je dôležité vedieť, že do organizmu vegetariánov sa väčšinou dostáva menej vápnika, a fajčenie a alkohol zabraňuje vstrebávaniu vápnika a tým pádom aj tvorbe kostí.  

Proti osteoporóze v dospelosti

Keď už nastal pokles hustoty kostí, dbajme o to, aby sme sa vyhli zlomeninám. Podľa hodnoty FRAX – hustoty kostí v slabinách, respektíve stehennej kosti, možno zistiť riziko zlomenín v priebehu 10 rokov. V prípade bedrovej kosti sa ráta pravdepodobnosť zlomeniny nad 3 % za vysokú, kým u ostatných kostí je hranicou rizika 20 % pravdepodobnosti. Pred prechodom sú charakteristické zlomeniny zápästia, neskôr zlomeniny okolia bedier. V záujme predchádzania je nutné zistiť v prvom rade mieru poklesu hustoty kostí, screeningom, ultrazvukom, a potom začať s vápnikovou diétou. Popritom je potrebné zvýšiť aj príjem vitamínov K a D. Aj v staršom veku je mimoriadne dôležitý pravidelný denný pohyb, napr. 30-40 minút intenzívnej prechádzky, alebo beh. Treba dbať aj na predchádzanie predávkovania sa vápnikom, pretože aj to môže zvyšovať riziko zlomenín, preto je nutné vápnikovú diétu konzultovať s odborníkom. Veľa môže pomôcť aj cvičenie proti osteoporóze a nosenie nohavíc na ochranu bedier, kto uprednostňuje lieky, existuje množstvo liekov zlepšujúcich stavbu kostí, resp. produktov na zabránenie deštrukcii kostí. Keď tieto produkty užívame ako kúru, rozhodne je nutné o ich užívaní informovať aj nášho zubára. Proti rednutiu kostí, ale ešte viac v záujme predchádzania zlomeninám môže pomôcť aj redukcia telesnej hmotnosti, ale dávajme pozor na rýchle chudnutie, jeho následkom býva totiž zvýšený výdaj vápnika.

Vedeli ste?

V dôsledku osteoporózou zapríčinených zlomenín sa v 20-30 % prípadoch vytvoria smrteľné komplikácie.

Hyperlinkové odkazy:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK45513/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK45506/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16322775

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279073/

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
Email