Nadváha a črevná flóra. Existuje súvislosť

Proti nadváhe existujú veľké množstvo metód, väčšinou ide o zmenu jedálnička a životného štýlu. Podľa najnovších výskumov však nadváhu spôsobujú v mnohých prípadoch jednotlivé baktérie črevnej flóry. V tomto prípade môžeme veľa urobiť zničením baktérií vyvolávajúcich nutkanie jesť a udržaním rovnováhy črevnej flóry.

V pozadí nadváhy môže stáť veľa príčin, podľa všeobecne akceptovanej mienky, ak nie je nadváha následkom nejakej choroby, potom sa podľa všetkého vyvinula z nesprávnej životosprávy. Existuje však aj iná možnosť, a to, že príčiny nadváhy spočívajú v jednotlivých bakteriálnych kmeňoch tvoriacich črevnú flóru, a tým pádom ju možno spájať s narušením rovnováhy črevnej flóry.


Výskumníci potvrdzujú

 

Možno čítať mnoho výskumov o tom, že zloženie črevnej flóry môže spôsobovať poruchy látkovej výmeny, tak aj nadváhu a rezistenciu inzulínu. K týmto záverom prišli aj výskumníci z Yale and Howard Hughes Medical Institute, ktorým sa podarilo nájsť vysvetlenie na spojitosť medzi črevnou flórou a nadváhou. Počas pokusov na myšiach totiž vysvitlo, že vplyvom istých mikróbov mozog mení tráviace procesy, zvyšuje produkciu inzulínu a gherlínu, ktoré sa dávajú do súvislosti s hromadením tuku, t. j. tvorbu hormónu hladu.

Nadváha a acetát

V nadváhe môže zohrávať dôležitú úlohu acetát. V podstate táto mastná kyselina s krátkym reťazcom stimuluje väčšiu tvorbu inzulínu, ktorý spôsobuje, že tukové bunky uskladnia viac energie, čo vedie k hromadeniu tuku a napokon k obezite. Proces je obojstranný, jedálniček s vysokým obsahom tuku zvyšuje množstvo acetátu v krvi. Acetát však nestimuluje bezprostredne bunky pankreasu k tvorbe inzulínu.  Namiesto toho dáva podnet na znak v mozgu, ktorý sa dostáva k nemu cez vagový nerv – to je najdôležitejšia trasa medzi mozgom a tráviacou sústavou – a tak podnecuje pankreas k tvorbe inzulínu. Preto sa stáva, že keď sa pretne vagový nerv, alebo sa prúd informácií blokuje liekmi, prestane účinkovať acetát. Druhou vlastnosťou acetátu je, že stimuluje tvorbu hormónu gherlínu, a okrem toho aj gastrínu, ktorý stupňuje tvorbu žalúdočnej kyseliny a zvyšuje aktivačnú úroveň pankreasu. Znamená to v podstate, že účinkom acetátu prijímame viac potravy, čím si spôsobujeme nadváhu.

Úloha črevnej flóry pri vzniku nadváhy

Keď výskumníci oslabili črevnú flóru sterilných myší antibiotikami, resp. ju zničili, v zvieratách kleslo množstvo acetátu. Rovnako, pri regenerácii črevnej flóry sa produkcia acetátu a inzulínu zvýšila. Dôvodom je, že podľa výskumov acetát tvoria jednotlivé bifidobaktérie a laktobacily. Keďže viac acetátu zvyšuje príjem potravy, vzniká akási späťná väzba, ktorá vedie k nadváhe a k inzulínovej rezistencii. Všetko poukazuje na to, že môže byť dokázateľný súvis medzi zložením črevnej flóry a jej zmenami na jedálniček, resp. na tvorbu acetátu. Samozrejme to neznamená, že v ľudskom organizme spôsobuje nadváhu vždy iba acetát, už aj preto nie, lebo črevná flóra ho môže premeniť na inú mastnú kyselinu s krátkym reťazcom. Pokiaľ sa súvislosť medzi nadváhou a črevnou flórou jednoznačne preukáže aj u ľudí, bude omnoho jednoduchšie vyvinúť riešenia, proti nadváhe, ktoré by účinkovali na každého rovnako.

 

Zdroj: http://www.gutmicrobiotaforhealth.com/en/mouse-research-lends-insights-link-altered-gut-microbiota-obesity/

Hyperlinkové odkazy: Perry, RJ, et al. Acetate mediates a microbiome–brain–β-cell axis to promote metabolic syndrome. Nature. 2016; 534:213–217.

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
Email