Skleróza multiplex liek | Prelom v liečbe

Prvýkrát bol povolený americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv  – (FDA) liek na primárne progresívnu formu sklerózy multiplex, (PPSM). Ocrevus je dokonca mimoriadne účinný aj v prípade relaps-remitujúcej formy tejto choroby, takže môže znamenať pomoc pre najširšiu vrstvu chorých na sklerózu multiplex. 


Skleróza multiplex (SM) je chronické a zápalové ochorenie centrálnej nervovej sústavy.  Je výsledkom autoimúnneho procesu, keď sa organizmus stavia sám proti sebe, a poškodzuje vlastné nervové bunky, resp.  myelínové obaly nervových vlákien, preto sa prenos nervového vzruchu stáva nedostačujúcim.  Vtedy sa to organizmus pokúša kompenzovať, a poškodené miesta nahradiť inými nervovými vláknami. Na tieto sklerotické časti vlákien sa odvoláva aj prvá časť pomenovania choroby – sclerosis, kým výraz multiplex poukazuje na to, že poškodenie nervov môže vzniknúť aj vo viacerých bodoch centrálneho nervového systému. Na svete sa odhaduje existencia asi 2 miliónov ľudí trpiacich sklerózou multiplex.

Zlepšujúca, recidívna, progresívna

Zo základu rozlišujeme tri stavy sklerózy mutliplex. Prvá je relaps-remitujúca (recidívna-zlepšujúca sa) forma sklerózy multiplex (RRSM). Charakteristické pre ňu je, že po záchvatových zhoršeniach stavu (shub)  nastáva čiastočné, alebo dokonca úplné vyliečenie, bezpríznakové obdobie. Môže sa stať, že proces zhoršenia sa po dvoch opakovaniach celé desaťročia neohlási, toto je benígna forma sklerózy multiplex.  Malígna forma sklerózy multiplex je tá, keď po RRSM nasleduje iba čiastočné vyliečenie, potom sa vytrácajú aj menšie zlepšenia, a na ich miesto nastupuje stále zhoršujúci sa zdravotný stav.
Najzávažnejšia forma, ktorá sa týka 15-20 % chorých, je primárne progresívna forma (PPSM), pre ktorú je charakteristické od samých počiatkov neustále zhoršovanie stavu, symptómy sa objavujú jeden za druhým a ich zmiernenie neustáva ani na krátky čas.
Medzi najčastejšie symptómy sklerózy multiplex patrí tŕpnutie, poruchy videnia, svalové kŕče, problémy s pohybom, a celková fyzická a psychická deštrukcia.

Každému môže pomôcť nový liek

Až doposiaľ, neexistoval proti primárne progresívnej forme sklerózy multiplex vhodný liek, preto je tak dôležitým prelomom, že Úrad pre kontrolu potrevín a liečiv  (FDA) povolil distribúciu prípravku Ocrevus.  Liek je účinne aplikovateľný aj pri relaps-remitujúcej forme SM, približne polovici skúmaných pacientov sa zastavili po užívaní lieku chronické procesy.

Lieči inak

Výskumníci zistili, že nervové bunky, resp. myelínový obal nervových buniek poškodzujú okrem lymfocytov T aj lymfocyty B (imunokompetentné bunky), a najviac tie, ku ktorým sa viaže bielkovinová molekula CD20.  Ba čo viac, počas výskumov sa ukázalo aj to, že z imunokompetentných buniek T a B zodpovedných za zápalové stavy, ten druhý zohráva oveľa dôležitejšiu úlohu, ako sa to predtým predpokladalo Preto vyvinuli takú účinnú látku- ocrelizumab- , ktorá pôsobiac na molekulu CD20, na jej antigén, zaútočí na B-lymfocyty. Dokonca mimoriadne úspešne, podľa výskumov za aplikácie placeba, (účastníci dostali každý pol rok 600 mg  intravenózne z lieku), sa asi polovici pacientov trpiacim primárne progresívnou formou sklerózy multiplex stav nezhoršil, a u štvrtiny klesla progresia.
U chorých s relaps-remitujúcou formou sa účinok lieku Ocrevus porovnal s účinkom lieku Rebif. Zistilo sa, že nový prípravok znížil recidívy v priebehu roka asi na polovicu a viac ako polovica chorých ostala bez príznakov. Čím dlhšie trvala liečba, tým viac narastal pomer chorých bez príznakov.
Ďalšou výhodou Ocrevu je, že hoci oslabuje imunitný systém, pôsobí iba na časť imunokompetentných buniek, preto má menej vedľajších účinkov, ako iné, podobné lieky. Pri jeho aplikácii sa častejšie môže vyskytnúť herpes, alebo prechladnutie, a pritom v porovnaní s placebom a Rebif-om dvojnásobne zvyšuje riziko rakoviny. 
Keďže výrobca Ocrevu už začal proces na udelenie povolenia vo farmaceutickej agentúre EÚ, (European Medicines Agency), pravdepodobne sa tento liek čoskoro stane dosiahnuteľným aj v Európe.
                                            

Kontraindikácie

Podľa hlásenia FDA, liek nemožno použiť pri prítomnosti hepatitídy B, a pri iných infekciách, a úrad upozorňuje aj na to, že môže zvyšovať riziko rakoviny, obzvlášť rakoviny pŕs.

Zdroj:

https://multiplesclerosisnewstoday.com/2017/03/28/fda-approves-ocrevus-as-1st-ms-treatment-for-both-relapsing-and-primary-progressive-forms/

https://multiplesclerosisnewstoday.com/2017/03/25/5-things-know-new-ms-drug-ocrevus/

http://www.webmd.com/multiple-sclerosis/news/20170329/new-ms-drug-approved-by-fda?ecd=soc_fb_170402_cons_news_newmsdrug&linkId=100000000258614#1

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
Email