Jarné zeleninové tipy

{„content“:“

Ak je jar, tak si ju uu017eu00edvajte! Aspou0148 pokiau013e ide o u010derstvu00e9 potraviny, ako je napru00edklad jarnu00e1 zelenina, ktoru00e1 sa objavuje na trhoch, u010di na pultoch v obchodoch. Iste nie je na u0161kodu vedieu0165, na zu00e1klade aku00fdch kritu00e9riu00ed si vybrau0165 zeleninu, ktoru00fa si du00e1te na stu00f4l, aku00fdm spu00f4sobom a ako dlho ju mou017eno skladovau0165, ku00fdm ju  pripravu00edte.


Pre zdravie je du00f4leu017eitu00e9 zdravo a pestro sa stravovau0165 v zu00e1vislosti na rou010dnom obdobu00ed. Je to pravda, aj u010do sa tu00fdka  zeleniny.  Je potrebnu00e9 sa su00fastrediu0165 a vybrau0165 si z u010derstvej u00farody sezu00f3nnych plodu00edn. Na jar je to obzvlu00e1u0161u0165 u013eahku00e9, pretou017ee u00faroda zeleniny je bohatu00e1, du00e1 sa povedau0165 nepretru017eitu00e1. Tento fakt ovlu00e1da aj u013eudsku00fd organizmus, ktoru00fd si v tomto pru00edpade vyu017eaduje u010dastu00fd pru00edsun u010derstvej jarnej zeleniny. Du00e1vajte teda pozor na signu00e1ly svojho tela, nechajte sa nu00edm zviesu0165: na tanier by sa mala dostau0165 zelenina, ktoru00fa si  u017eiadate. Samozrejme, pointa je v detailoch, nie je jedno, ktoru00fa zeleninu si z regu00e1la vyberiete. Je du00f4leu017eitu00e9, aby ste si vybrali mladu00fa, plnu00fa sily a nepou0161kodenu00fa, a pru00e1ve taku00fa si aj vlou017eili do nu00e1kupnu00e9ho kou0161u00edka. Hoci nepochybne je kru00e1sne vyleu0161tenu00e1 zelenina atraktu00edvna, vyhu00fdbajte sa vu0161ak pru00edliu0161 ligotavej a dokonalej: je celkom dobre mou017enu00e9, u017ee je taku00e1 dokonalu00e1 vu010faka chemickej lu00e1tke, alebo leu0161tidlu. Preto v pru00edpade zeleniny je du00f4leu017eiteju0161u00ed jej obsah, a tak sa snau017ete vyberau0165 si produkty zo spou013eahlivu00e9ho zdroja.

Pozrime sa  na niektoru00e9 z populu00e1rnych druhov  jarnej zeleniny

Zelenu00e1 fazuu013eka

u0160u00e1lka zelenej u200bu200bfazuu013eky obsahuje 4 gramy vlu00e1kniny, 100 miligramov omega-3 mastnu00fdch kyselu00edn, vitamu00edn A, 41 mikrogramov kyseliny listovej, 55 mg vu00e1pnika a iba 44 kalu00f3riu00ed. Aj preto patru00ed medzi  populu00e1rne diu00e9tne zeleniny, vhodnu00e9 na chudnutie.

u2022 Pri nu00e1kupe sa uistite, u017ee u017eivu00e1, silnu00e1 farba by mala byu0165 zelenu00e1, textu00fara zase hustu00e1 a chrumkavu00e1.

u2022 Zelenu00fa fazuu013eku skladujte na suchom mieste,  v chladniu010dke v plastovom vrecku, kde zostu00e1va u010derstvu00e1 asi tu00fdu017edeu0148.

u2022 Mu00f4u017eete ju predvariu0165 aj variu0165, mu00f4u017eete ju konzumovau0165 ako pru00edlohu alebo dokonca pridau0165 ju surovu00fa do mieu0161anu00e9ho u0161alu00e1tu. Mu00f4u017eete ju podu00e1vau0165 aj celu00fa alebo nakru00e1janu00fa na ku00fasky. Fazuu013ea sa u013eahko rozvaru00ed, preto ju ponorte do vriacej vody len na pu00e1r minu00fat, potom ju sceu010fte a oplu00e1chnite studenou vodou. Upraviu0165 ju mu00f4u017eete tepelne aj na panvici s pridanu00edm trou0161ky olivovu00e9ho oleja.

Kukurica

Ku koncu jari pomaly dozreju00fa aj kukuriu010dnu00e9 klasy. V jednom klase su00fa priemerne 2 gramy vlu00e1kniny, 35 mikrogramov kyseliny listovej a nu00e1jdeme v u0148om aj veu013ea antioxidantov. Kukurica nepatru00ed pru00e1ve medzi diu00e9tne zeleniny: obsahuje  priemerne 83 kalu00f3riu00ed.

u2022 Je zrelu00e1, keu010f su00fa listy  bledozelenu00e9 a pevne zovieraju00fa klas. Odtrhnutu00edm niekou013eku00fdch listov viete skontrolovau0165 aj zrnieu010dka: farbu by mali mau0165 jednotnu00fa a u0161truktu00faru plnu00fa.

u2022 V chladniu010dke ju skladujte ulou017eenu00fa vo vlastnu00fdch listoch. Konzumujte ju u010do najsku00f4r, pretou017ee zrnu00e1 kukurice zvu00e4dnu00fa v priebehu niekou013eku00fdch dnu00ed.

u2022 Vo vriacej a slanej vode ju varte  domu00e4kka asi desau0165 minu00fat, samozrejme, bez  listov.

Mangold

Mangold je zu00e1stupca u010deu013eade mrlu00edkovitu00fdch zelenu00fdch rastlu00edn. Bohuu017eiau013e, au017e teraz sa dostu00e1va do povedomia  a zau010du00edna byu0165 opu00e4u0165 znu00e1my, aj keu010f v nau0161ej krajine sa pestuje po stu00e1rou010dia. Je extru00e9mne zdravu00fd, v u0161u00e1lke varenu00e9ho mangoldu je  6 tisu00edc mikrogramov beta-karotu00e9nu, 4 gramy vlu00e1kniny, 32 miligramov vitamu00ednu C, 16 mikrogramov kyseliny listovej.  

u2022 Zdravu00e9 listy su00fa veu013eku00e9, tmavu00e9 alebo o nieu010do svetleju0161ie zelenu00e9, so zvlnenu00fdm okrajom. Stopky su00fa  na dotyk pevnu00e9 a chrumkavu00e9.

u2022 Skladovau0165 ich treba v chladniu010dke v plastovom vrecku neumytu00e9, maximu00e1lne tri dni.

u2022 V prvom rade ich len jemne poduste, s pridanu00edm trochu olivovu00e9ho oleja asi pu00e4u0165 minu00fat. Namiesto varenia ich sku00f4r len hou010fte do hrnca  na  pu00e1r minu00fat do vriacej vody.

Baklau017eu00e1n

Existuje v nespou010detnom mnou017estvo farieb od bielej cez ruu017eovu00fa au017e zelenu00fa, ba  tmavofialovu00fa. Niektoru00e9 maju00fa tvar  vajcia, bumerangu, alebo gule. 100 gramov baklau017eu00e1nu mu00e1 len  18 kalu00f3riu00ed, u010du00edm sa stu00e1va favoritom diu00e9tnej zeleniny.  Okrem toho je bohatu00fd na vlu00e1kniny, bielkoviny a mineru00e1lne soli, aj obsah draslu00edka stoju00ed za zmienku.

u2022 Aku00fdkou013evek druh si mu00f4u017eete pokojne ku00fapiu0165, ale uistite sa, u017ee u0161upka baklau017eu00e1nu je samozrejme  jasnu00e1 a lesklu00e1. Dajte si pozor, aby nemal preliau010diny alebo zvlnenu00fd povrch

u2022 Baklau017eu00e1n skladujte v chladniu010dke, v celku. Ak ho pred uskladnenu00edm umyjete,  u00faplne ho vytrite do sucha.

u2022 V ru00fare ho tepelne upravujte pri  vysokej teplote spravidla tieu017e v celku. u010ci uu017e so u0161upkou, alebo bez nej, v peku00e1u010di alebo na panvici, dajte pozor na jednu vec:   baklau017eu00e1n ako huba pohlcuje vu0161etko, preto sa mu00f4u017ee stau0165 skutou010dnou  kalorickou bombou!

Vedeli ste, u017ee?

Zeleninu je mou017enu00e9 pestovau0165 na balku00f3ne, alebo dokonca na okennom parapete v u010drepnu00edku. V mini zu00e1hradke pestujte strukoviny, paradajky alebo papriky od jari do jesene a zu00edskate tak  u010derstvu00fa bio zeleninu.  

„,“tab_titles“:null,“tab_contents“:null}

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
Email