Zistenie rakoviny novou metódou | Aj o 13 rokov skôr

Zistiť rakovinu sa dá najskôr vtedy, keď sa už začal vytvárať nádor, alebo vznikol stav, ktorý rakovine predchádza. Tento fakt môže zmeniť objav výskumníkov z Harvard  a Northwestern University,  na základe ktorého možno zistiť rakovinu aj o 13 rokov skôr, ako dôjde k jej vzniku. Táto metóda môže byť vhodná aj na liečbu rakoviny.


Výskumníci Harvard University a a Northwestern University zistili, že u ľudí, u ktorých bola neskôr diagnostizovaná rakovina, sa skracovali teloméry pripojené k vláknam DNA oveľa rýchlejšie ako norma.  V štúdii, uverejnenej v odbornom časopise Ebiomedicine dospeli odborníci k záveru, že vyšetrením telomérov možno výrazne urýchliť zistenie rakoviny. Už 13 rokov pred lekárskou diagnózou choroby možno vznik nádoru predpokladať. Potrebné je na to iba jedno špeciálne krvné vyšetrenie.  

 

Možno ho aplikovať pri viacerých druhoch rakoviny.

Počas vyše 13 rokov trvajúceho prieskumu, výskumníci vyšetrili 792 osôb, medzi nimi bolo u 135 diagnostizovaný nejaký nádor, v prvom rade rakovina prostaty, kože a pľúc, ako aj leukémia. Najprv zistili, že v prípade ľudí, ktorí neskôr ochoreli na rakovinu, telomery starli oveľa rýchlejšie, t. j. strácali svoju dĺžku.  To je vysvetlením toho, že u ľudí, chorých na rakovinu, vyzerajú telomery o 15 rokov staršie ako u zdravých ľudí. Vysvitlo, že tento intenzívny proces starnutia zastane asi 3-4 roky pred zistením rakoviny. Podľa autora štúdie Dr. Lifang Hou-a, môže byť vyšetrenie skracovania telomérov účinný prostriedok na prognózu nádoru. Výsledok však nebude presný, pokiaľ bola zahájená liečba rakoviny, tá totiž tiež prispieva k skracovaniu telomerov.

Účinnejšia liečba rakoviny

Postupom veku sa telomery stále viac skracujú, totiž pri každom delení buniek strácajú zo svojej dĺžky.  Hoci sa rakovinové bunky delia rýchlo, napriek očakávaniu vedcov, sa predsa len neskrátia natoľko, aby nakoniec zničili samy seba. V rakovinových bunkách tento proces z nejakých dôvodov zastane. Dr. Dr. Lifang Hou dúfa, že sa podarí nájsť vysvetlenie tohoto javu, veď jeho objasnením by bolo možné vyvinúť metódu liečby, na základe ktorej by sa prinútili nádorové bunky k sebazničeniu, zatiaľ čo zdravé bunky poškodené nebudú.

Zdroj: Ebiomedicine

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
Email