Nová šanca na predchádzanie rakoviny žalúdka

Odborníci zo Segedínskeho biologického výskumného ústavu Maďarskej akadémie vied a Univerzity Novy Sad vyvinuli novú účinnú látku rastlinného pôvodu proti baktérii Helicobacter pylori, ktorá prispieva k vzniku žalúdočného a dvanástornikového vredu a rakoviny žalúdka. Doteraz vykonané pokusy priniesli vynikajúce výsledky.


 Podľa výskumov, je aspoň polovica obyvateľov rozvinutých krajín nakazená Helicobacterom pylori. Baktéria sa šíri stolicou, a v 10-15 % prípadov spôsobuje aj nejaké príznaky, zdravá črevná flóra totiž zabraňuje jej chorobnému rozmnoženiu. Pokiaľ sa dostane do čreva, spôsobuje baktéria stály zápal podráždením sliznice čreva, z ktorého sa vyvinie v závažnejšom prípade žalúdočný a dvanástorníkový vred, respektíve rakovina žalúdka – ktorá je jedna z tých nádorových ochorení, ktorá spôsobuje najčastejšie smrť. Helicobacter pylori je mimoriadne odolná baktéria, prispôsobiac sa mikroprostrediu črevnej flóry vynikajúco znáša nedostatok kyslíka, resp. silne kyslé prostredie žalúdočnej kyseliny. Za túto svoju vlastnosť vďačí enzýmu ureáza (aminohydroláza), keďže ureáza štiepi močovinu na amoniak a uhlovodíky, ktoré majú silno zásaditý charakter, čím baktéria kompenzuje žalúdočné kyseliny.

Namiesto antibiotík rastlinná účinná látka

Momentálne je infekcia Helicobacterom pylori liečená kombinovanou tradičnou antibiotickou liečbou. Túto formu liečby môže zmeniť vynález odborníkov Segedínskeho biologického výskumného ústavu Maďarskej akadémie vied a Univerzity Novy Sad.  Nasadením liečby absolutne prírodnou rastlinnou účinnou látkou sa podarilo odstrániť bakteriálnu nákazu u 70 % myší a to bez vedľajších účinkov. Podľa nádejí výskumníkov bude tento extrakt schopný odstrániť túto baktériu spôsobujúcu žalúdočný vred, dvanástorníkový vred a rakovinu žalúdka aj u ľudí.

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
Email