Kardiovaskulárne ochorenia

Je už dávno známe, že náš biologický vek nezávisí od počtu rokov, ale od stavu našich ciev. Znalosť aktuálneho stavu ciev je preto z hľadiska nášho zdravia veľmi dôležitou informáciou. Kardiovaskulárne ochorenia zapríčinené artériosklerózou v dôsledku nezdravého života bez dostatočného pohybu, fajčenia, nezdravého stravovania či iných negatívnych vplyvov z okolia sú bohužiaľ v našej krajine veľmi častým problémom.


Koronárna choroba srdca je jedným z najčastejších ochorení, ktoré môžu viesť k infarktu alebo predčasnému úmrtiu.

Tejto chorobe sa dá predísť, prípadne ak sa už prejavila sa dá jej vývoj spomaliť, alebo úplne zastaviť, dokonca je možné zbaviť sa jej aj úplne, k tomu je však potrebné uskutočniť radikálne zmeny životného štýlu (napr. stravovacie návyky, pohyb atď.), prípadne je potrebné aplikovať aj liečbu liekmi.

Neovplyvniteľné faktory: – rodinná anamnéza (dedičnosť)

 • vek
 • pohlavie

Ovplyvniteľné faktory: – poruchy tukovej výmeny (celkový cholesterol, LDL a HDL cholesterol, hladina triglyceridov).

 • vysoký krvný tlak
 • cukrovka
 • fajčenie
 • nedostatok pohybu
 • stres

Prípadná súčasná existencia dvoch z týchto faktorov zvyšuje riziko vzniku infarktov až štyri krát, v prípade troch faktorov sa riziko zvyšuje desaťnásobne.  Cievny systém môže byť ohrozený aj v prípade nižšieho veku pri normálnom krvnom tlaku a normálnej hladine krvných tukov, k infarktu môže dôjsť aj náhle bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov.

Vysoký krvný tlak

Krvný tlak je vlastne tlak vyvíjaný krvou na steny ciev meraný v milimetroch ortuťového stĺpca (Hgmm).

Optimálny krvný tlak je 115 / 75 Hgmm. O vysokom krvnom tlaku hovoríme vtedy, keď prekročí hodnoty 140/90 Hgmm.

Poškodenia srdca zapríčinené vysokým krvným tlakom vedú k predčasnému vzniku ochorení resp. úmrtiu, čomu sa môžeme zdravým životným štýlom a liečbou krvného tlaku úspešne vyhnúť. Vysoký krvný tlak vytvára predpoklady aj pre vznik mozgovej porážky, srdcového infarktu, srdcovej nedostatočnosti, obličkovej nedostatočnosti a iných kardiovaskulárnych či obehových problémov. Dedičnosť, pokročilý vek (krvný tlak sa po dovŕšení 45. roku života zvyšuje), pohlavie (muži sú ohrození viac ako ženy) sú tými rizikovými faktormi, ktoré sa nedajú ovplyvniť. Našťastie priaznivo môžeme ovplyvniť obezitu, prehnané solenie a konzumáciu alkoholu, životný štýl s nedostatkom pohybu, fajčenieunáhlený životný štýl. Zdravým životným štýlom môžeme v určitej miere prispieť aj k zníženiu už existujúceho vysokého tlaku. Je vedecky podložené, že v prípade vysokého tlaku je riziko vzniku koronárnej choroby srdca tri až štyri krát vyššie, kým riziko vzniku nedostatočného mozgového obehu (stroke) až sedem krát vyššie. V prípade, že sa krvný tlak nenormalizuje ani vďaka zdravému životnému štýlu je potrebná liečba liekmi. (V súčasnosti je známych 6 druhov liekov). Pravidelné užívanie liekov na zníženie krvného tlaku nie je možné prerušiť, pretože krvný tlak sa následne opäť zvýši.

Krvné tuky

Dnes je už dokázanou skutočnosťou, že množstvo tukov a artérioskleróza spolu úzko súvisia (vysoký cholesterol a/alebo triglyceridy). Existujú ľudia, ktorí vysokú hladinu cholesterolu triglyceridov zdedili, u iných zapríčiňujú vysoký obsah tukov v krvi nesprávne stravovacie návyky. Zmenou životného štýlu  –  v prípade potreby doplnením  liekmi –  je možné hladinu cholesterolu a triglyceridov normalizovať, čím sa zníži aj riziko vzniku koronárneho ochorenia srdca, srdcového a mozgového infarktu, či náhleho úmrtia.

 • U zdravých ľudí je akceptovateľná hladina cholesterolu 5.2 mmol/liter.
 • V prípade osoby s koronárnym ochorením srdca (v prípade prekonania srdcového infarktu alebo operácie ciev) je cieľová hodnota pod 3,5 mmol/liter.
 • Hladina triglyceridov LDL cholesterolu by mala byť pod 1.7 mmol/liter.
 • HDL cholesterol (dobrý, ochranný cholesterol) by mal byť nad 1.5 mmol/liter.

Hladinu cholesterolu a triglyceridov môžeme znížiť, ak sa budeme vyhýbať konzumácii tukov živočíšneho pôvodu tzv. nasýtených tukov, alebo užívaním liekov. Hladinu dobrého, HDL cholesterolu vieme zvýšiť fyzickou aktivitou resp. pohybom.

Vysokú hladinu krvných tukov môžu okrem prehnanej konzumácie príliš mastných jedál zapríčiniť aj faktory, ako napr. prehnaná konzumácia uhľohydrátov a alkoholu, nesprávne regulovaná cukrovka, obezita (priberanie typu jablko), prípadne antikoncepčné tabletky alebo niektoré lieky. Zníženie hladiny krvných tukov o jedno percento môže znížiť riziko vzniku srdcového infarktu a náhleho úmrtia až o dve percentá.

Artérioskleróza

Zúženie ciev je dôležité zistiť včas a čo najskôr vyhľadať odborníka, ešte dôležitejšia je však prevencia.

Preventívne opatrenia:

 • Normalizácia telesnej váhy
 • Zvýšená fyzická aktivita
 • Zamedzenie fajčenia
 • Normalizácia krvného tlaku, pulzu, arytmie
 • Udržiavanie krvného cukru a krvných tukov na normálnej hladine
 • Zamedzenie konzumácie alkoholu, kávy, čierneho čaju, perlivých nápojov
 • Hormonálna liečba žien v prechodnom veku (pokiaľ nie sú prekážky)

Varovné signály

 • Zúženia koronárnych ciev srdca: bolestivý tlak na hrudi v prípade námahy alebo v kľude, únava, dusenie, zrýchlená činnosť srdca, arytmia, závrate, bolesti v oblasti žalúdka, bolesti čeľuste atď.
 • Zúženia mozgových ciev: bolesti hlavy, závrate, zábudlivosť, prechodné poruchy reči, slabosť končatín, neistá chôdza a pod.
 • Zúženia ciev v končatinách: bledé, studené končatiny, ich tŕpnutie, bolesti končatín počas chôdze, zníženie vzdialenosti chôdze a pod.

Komplikácie

 • Srdcový infarkt, odumretie srdcového svalu (prípadne prasknutie), srdcová nedostatočnosť (pľúcny edém)
 • Mozgový infarkt, paralýza, krvácanie do mozgu
 • Odumretie končatín, gangréna, amputácia
 • Artériosklerózu je možné diagnostikovať artériografom, ultrazvukovým vyšetrením, záťažovým EKG, srdcovou katetrizáciou, magnetickou rezonanciou, angiografiou ciev a pod.

Liečba zúženia ciev liekmi

Tento proces je okrem zmeny životného štýlu (faktorov, ktoré zvyšujú riziko vzniku) možné zastaviť resp. zlepšiť aj liečbou širokou škálou liekov, ako sú napr. lieky na zníženie krvného tlaku, stabilizátormi srdcového rytmu, lieky na rozšírenie ciev, lieky na zníženie krvných tukov, lieky zabraňujúce  zrážaniu krvi a pod.

V prípade, že vyššie uvedené možnosti už nestačia, prichádzajú do úvahy operačné zákroky: rozšírenie ciev, umiestnenie sieťky (tzv. stentu), výmena ciev a pod.
 

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
Email