Glaukóm, jeho príznaky a liečba | Na čo treba dbať?

Hoci je zelený zákal neliečiteľný, a nemožno mu ani predchádzať, keď sa začne včas liečiť, možno zastaviť zhoršovanie stavu. Preto je potrebné poznať príznaky zeleného zákalu, ako aj príčiny, ktoré chorobu vyvolali.


V skutočnosti zelený zákal nie je zákalom, ale degeneračnou chorobou nervov,   je následkom odumierania nervových vlákien zrakového nervu  sietnice (vlákien gangliových buniek sietnice) a tým pádom je zelený zákal následkom postupnej deštrukcie zrakového nervu.  V pozadí tohoto javu je zvýšený vnútroočný tlak, alebo porucha v krvnom obehu slepej  škvrny (výstup tkaniva zrakového nervu na sietnici), prípadne extrémne kolísanie vnútroočného tlaku počas dňa.  V závislosti od pokročilosti zeleného zákalu dochádza k rôznemu stupňu nezvratného zhoršenia zraku. Keď odumrú všetky tkanivá zrakového nervu, ktoré prenášajú informáciu tvoriacu sa na sietnici do mozgu, nastáva úplná slepota.

Na svete postihuje táto choroba niekoľko desaťmiliónov ľudí, málokedy ide o vrodenú choroba, ale môže sa vytvoriť aj v detstve, v prvom rade sa však týka staršej vekovej kategórie.

Prečo vzniká patologický očný tlak?

Keď sa uzavrú odtoky komorových uhlov, komorové uhly sa naplnia tekutinou (komorovou vodou), a pôsobením toho vzrastá vnútroočný tlak. Keď vnútroočný tlak ustavične alebo opakovane presahuje hraničnú hodnotu 22-23 Hgmm, možno rátať so vznikom zeleného zákalu.

Druhy zeleného zákalu

Podľa príčin vzniku glaukómu rozlišujeme primárny a sekundárny glaukóm. V prvom prípade ide o početný výskyt v rodine, ale jeho presné pozadie nie je známe, pri sekundárnom glaukóme sprevádza zvýšený očný tlak iné ochorenie. To môže byť zápal, fyzické poranenie, prípadne nádor. Vytvára sa pomaly, pretože zo začiatku komorová tekutina cez zúžený odvod pravidelne, aj keď ťažko, ale predsa len preniká apreto táto zmena prebieha dlho bez príznakov. 

  • Primárny glaukóm s otvoreným uhlom: je najčastejším prípadom zeleného zákalu, lekári diagnostizujú tento druh v 90-95 percentách prípadov. Väčšinou zasahuje obe oči, ale môže sa vytvoriť aj asymetricky. Jeho riziko zvyšuje značná krátkozrakosť, cukrovka, rodinná súhrnnosť ochorenia, ako aj vyšší vek. Ide o zákerné ochorenie, pretože dlho nespôsobuje rušivé príznaky. Je veľmi dôležité, že hoci zelený zákal nemožno liečiť, ale dá sa dosiahnuť zachovanie stavu. Preto nie je jedno, kedy začať s liečbou, veď keď sa zahajuje liečba, najväčšiu šancu má zachovanie aktuálnej úrovne, zlepšenie nenastane. Preto je dôležité, aby sme okamžite vyhľadali lekára, keď sa na okrajoch zorného poľa objaví výpadok, nastáva znetvorené preriférne videnie, a ďalej sa zužuje zorné pole (vytvorí sa tunelové videnie), po tomto už zahmlený priestor pokrýva stále väčšiu časť zrakového poľa. Na glaukóm s otvoreným uhlom môžu poukazovať aj  objavenie  sa videnie menej obmedzujúcich  žiarivých  kruhov. Berme vážne tieto príznaky, pretože tie po desaťročiach vedú k slepote zo zanedbaného zeleného zákalu.

Už aj pri menších ťažkostiach sa pre istotu oplatí dať si skontrolovať očný tlak.

  • Glaukóm s nízkym vnútroočným tlakom (low tension): jeho charakteristickým znakom je, že sa zelený zákal vytvorí pri normálnom vnútroočnom tlaku. V pozadí stojí príliš nízky krvný tlak, kvôli ktorému sa zhoršuje zásobovanie očného nervu krvou, čo vedie k poškodeniu vlákien zrakového nervu. Častým sprievodným javom glaukómu s nízkym vnútroočným tlakom je migréna a bolesť hlavy.
  • Primárny glaukóm s uzavretým uhlom: keď chorému nie je poskytnutá okamžitá liečba, primárny glaukóm s uzavretým uhlom môže spôsobiť slepota aj za jeden deň.  V tomto prípade sa kvôli uzavretiu komorového uhla zastaví obeh vnútoočného moku, čo má za následok veľmi vysoký vnútroočný tlak, a preto nervové vlákna zrakového nervu rýchlo odumierajú.  Vyvoláva ho v prvom rade aj tak úzky komorový uhol, odtoku tekutiny bráni dúhovka, ale môže ísť aj o zhrubnutie šošovky v staršom veku, riziko zvyšuje aj silný stres.  Príznaky glaukómu s uzavretým uhlom sa zjavujú v priebehu niekoľkých hodín: bolesť, slziace a červené oči, silná bolesť hlavy (v oblasti spánkov a čela), nutkanie na vracanie, rozšírená, nepravidelná zrenička, dúhové kruhy v okolí zdrojov svetla, stvrdnutá očná guľa, zahmlená rohovka, zahmlené videnie. Pokiaľ na sebe pozorujeme tieto príznaky, okamžite vyhľadajme lekára!

Liečba zeleného zákalu

Bez ohľadu na to, o aký druh zeleného zákalu ide, znamená liečba choroby predovšetkým zníženie vnútroočného tlaku. To možno riešiť zadržaním produkcie komorovej tekutiny a jej intenzívnejším odtokom, čím sa zastaví ďalšie poškodenie zrakového nervu. Pozornosť treba venovať aj iným príčinám, ktoré viedli k zvýšeniu vnútroočného tlaku, a zlepšiť prekrvenie zrakového nervu. Dôležité je prestať fajčiť,  pretože fajčenie zužuje očné cievy.

Všeobecnou terapiou je aplikácia vhodných očných kvapiek, ktoré potom treba používať celý život, veď v opačnom prípade nastáva zhoršenie zeleného zákalu. Okrem očných kvapiek existujú aj orálne a injekčne podateľné prípravky, a popri medikamentóznej liečbe je často nutná aj liečba operačná. 

Čo hovoria vedci?

Výskumníci z amerického Jackson Laboratory zistili, že v bunkách sietnice (gangliových bunkách) sa vplyvom starnutia znižuje obsah nikotinamidadenindinukleotidu (NAD), ktorý ovplyvňuje metabolizmus buniek a tým pádom aj ich energetickú úroveň.  To je jedným z dôvodov, že sú bunky zraniteľnejšie na vplyvy stresu, a tak aj voči zvýšenému očnému tlaku. Vedcom sa podarilo dokázať, že pomocou vitamínu B3 (stavebný materiál NAD)  je možné zvyšovať hladinu NAD, a zlepšovať metabolizmus gangliových buniek. Tým pádom sa bunky v prípade patologicky zvýšenom očnom tlaku menej poškodzujú.  Zistilo sa aj, že  aplikáciou génovej terapie vitamínom  B3 (nikotinamídom za pomoci enzýmu Nmnat1 tvoriaceho NAD) sa dá vytvoreniu zeleného zákalu zabrániť, pokiaľ je v pozadí preukázateľný vrodený sklon.  

Vedeli ste?

Výraz glaukóm pochádza od Hippokrata a poukazuje na zelené, modrasté, sivé (glaucos) zafarbenie oka (omma).

Zdroje:

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170216143907.htm

https://www.jax.org/news-and-insights/2017/february/vitamin-b3-glaucoma-study

http://wildhealthh.com/hu/pages/1345138

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0027363/

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
Email