Črevné problémy: je dobré si uvedomiť príčiny ich vzniku

Črevné problémy sa týkajú mnohých ľudí. Črevné problémy sú také rôznorodé, že bez rozsiahlych vyšetrení nie je možné určiť konkrétnu diagnózu a dôvody ich vzniku.

 

Dá sa povedať, že v súčasnosti sa rôznorodé črevné problémy pokladajú za masové ochorenie: dôvody ochorenia sú v prvom rade nezdravé stravovanie, nahromadenie toxických látok v tele, nadmerné užívanie liekov a taktiež neustály stres. Z toho je vidieť, že najzávažnejšie problémy posledných desaťročí zvyčajne vznikajú v organizme vo forme črevných ochorení.

 

Najčastejšie črevné problémy

V súčasnosti tretinu pacientov vyhľadávajúcich lekárov trápia žalúdočné a črevné ťažkosti, pri ktorých potrebujú lekársku pomoc. Tieto problémy sa zvyčajne prejavujú množstvom nepríjemností, v horšom prípade chronickými bolesťami. Medzi často sa vyskytujúce črevné problémy patrí napríklad syndróm dráždivého čreva, čo je funkčná porucha črevného traktu. Často sa prejavuje bolesťami, postihuje asi jednu pätinu dospelej populácie. Jeho pôvod je zatiaľ neznámy, ale jednoznačne ide o poškodenie a funkcionálnu poruchu hrubého čreva. Existuje niekoľko faktov, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť výskytu tohto ochorenia.  Nastávajúce črevné problémy, ako aj IBS, vznikajú v prvom rade z dôvodu nevhodných stravovacích návykov, nedostatku pohybu a zanedbania očisty čriev. Pri správnom životnom štýle teda tejto chorobe môžeme úspešne zabrániť. Medzi črevnými problémami sa často vyskytuje i Crohnova choroba, čo je chronický zápal črevného traktu sprevádzaný vredmi, ktorý preniká až do hlbších vrstiev sliznice čreva. Podobne ako pôvod syndrómu dráždivého čreva, ani pôvod Crohnovej choroby sa nedá určiť, ale nakoľko aj tu ide o poruchu črevného traktu, je jednoznačné, že fakty uvedené vyššie majú aj na ňu výrazný vplyv. Medzi ďalšie črevné problémy, ktoré treba spomenúť, patrí divertikulóza hrubého čreva, ktorá je v súčasnosti tiež častým ochorením. Spôsobuje zápal a vydutiny na stene hrubého čreva. Táto choroba sa považuje za nebezpečnejšiu než ostatné preto, lebo je bez viditeľných príznakov oveľa dlhší čas, než podobné črevné problémy. Medzi príčinami jej vzniku je nevyhnutne potrebné spomenúť v prvom rade stravu s nízkym obsahom vláknin a zanedbávanie očisty čreva.

 

Črevné problémy – spoločná charakteristika

Nech už ide o ktorékoľvek ochorenie, ktoré patrí medzi črevné problémy, nech sa prejavujú hocijaké príznaky – všetky majú spoločného menovateľa. Všeobecne možno povedať, že črevné problémy sú civilizačné choroby. Vznik choroby totiž vychádza z nadmerného prísunu toxínov, zo stravy chudobnej na vlákniny, zo zanedbania očisty čriev a detoxikácie organizmu, zo sedavého spôsobu života a z príliš veľkého stresu. Je zrejmé, že toto nie sú jediné dôvody, v dôsledku ktorých vznikajú črevné problémy. Pri vzniku zohráva dôležitú úlohu genetická predispozícia, ďalej vedľajšie účinky liekov a rad iných vyvolávajúcich faktorov. Dá sa pritom povedať, že vhodným, uvedomelým životným štýlom môže byť riziko týchto ochorení významne znížené. Aj vtedy, keď už nastali črevné problémy, sa dajú zmierniť niektoré príznaky, dokonca sa dá dosiahnuť celkové vyliečenie. Napriek tomu väčšina ľudí venuje dôležitosti správneho spôsobu života veľmi malú pozornosť.

 

Črevné problémy a ich komplikácie

Črevné problémy patria medzi najnepríjemnejšie choroby nielen preto, že v mnohých prípadoch majú za následok veľké bolesti, ale aj preto, že toto ochorenie môže mať veľmi vážne následky. Stačí brať do úvahy, že v črevnom trakte prebiehajú dôležité tráviace procesy. Vstrebávanie a zužitkovanie živín zabezpečuje energiu dôležitú na fungovanie organizmu. V prípade, že črevné problémy v tom zabraňujú, telu sa nedostanú dôležité živiny v potrebnom množstve. Imunitný systém tak okamžite stráca účinnosť, nie je schopný v plnej miere ochrániť organizmus od vonkajších negatívnych vplyvov, čo sa okamžite prejaví formou ďalších ochorení. Ďalšie štádium sú zmeny vo fungovaní orgánov, poškodenia orgánov, čo sa môže rozšíriť po celom tele. V hore uvedenom texte sme veľmi stručne a jednoducho popísali, aké komplikácie prinášajú črevné problémy. Dalo by sa o tom písať aj dlhšie, ale podstata tkvie v tom, že organizmus potrebuje živiny, ktoré dokáže vstrebať len pomocou zdravého črevného traktu, so zdravou črevnou mikroflórou.

 

Črevné problémy a prevencia

Tak, ako v prípade akejkoľvek poruchy a ktoréhokoľvek ochorenia, aj v prípade črevných problémov je prevencia oveľa jednoduchšia než samotná liečba choroby. Samozrejme, nasledujúce rady môžu priniesť úľavu a vyliečenie už existujúcich črevných problémov, ale najdôležitejšie je ochoreniam predchádzať.

 

Pravidelná očista čriev

Pravidelná očista čriev je potrebná pre každého, pretože časť živín a toxických látok sa ukladá v črevnom trakte. To spôsobuje poruchy a tým toxikáciu organizmu, čomu sa dá predísť očistou čreva. Očista čreva je šetrná, zároveň však dôsledne očistí zažívací trakt, aby sa následne mohlo uskutočňovať efektívne vstrebávanie živín.

 

Zdravé stravovanie

V dnešnej dobe sa o zdravej výžive veľa hovorí, a predsa len veľmi málo ľudí si uvedomuje jej dôležitosť, hlavne keď ide o črevné problémy. Oplatí sa konzumovať potraviny bohaté na vlákniny, pretože pravidelne čistia steny čriev. Okrom toho sa oplatí z jedálnička vynechať potraviny ošetrené prídavnými látkami, ktoré organizmus rozoznáva ako cudziu látku, pričom väčšina z nich sú skutočné toxické látky. Nezanedbateľný je aj dostačujúci príjem tekutín (2-2,5l/deň), lebo v črevnom trakte nahromadené zvyšky potravín strácajú obsah vody, keďže organizmus si žiada v prvom rade nahradiť potrebnú tekutinu.

 

Pravidelný pohyb

Pravidelný pohyb je pre organizmus z každého hľadiska veľmi potrebný, avšak v prípadoch ochorenia na črevné problémy je ešte dôležitejší než zvyčajne. Črevné problémy charakterizuje pomalý pohyb čriev, čo je vo veľkej miere dôsledkom sedavého spôsobu života.

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
Email