Cholesterol zrozumiteľne

 O cholesterole v posledných rokoch počuť iba ako o príčine artériosklerózy, o jeho priaznivých účinkoch sa sotva hovorí. Pritom zohráva nepostrádateľnú úlohu v stavbe bunkových membrán, respektíve v syntéze hormónov.


 Ale čo je v skutočnosti cholesterol?  Objavený bol v roku 1815 francúzskym chemikom Eugenom Chevreulom, v lekárskej terminológii ide o steroidnú zlúčeninu, ktorá je jedným dôležitým stavebným prvkom lipidov v  organizme. Možno ho nájsť v každej bunke a vo veľkom množstve sa nachádza v nadobličkách, respektíve v nervovej sústave.

Cholesterol je zodpovedný za látkovú výmenu pohlavných hormónov, ako aj za metabolizmus vitamínu D. 20 % z neho sa dostane do organizmu potravou, ostatných 80 % s organizmus vytvára samostatne pomocou pečene. Transfér cholesterolu je vykonávaný lipoproteínmi, LDL (Low Density Lipoprotein – to jest lipoproteín nízkej hustoty) preváža vznikajúci cholesterol od pečene k bunkám, kým HDL – lipoproteín (High Density Lipoprotein- t. j. lipoproteín vysokej hustoty) preváža usadený cholesterol zo steny ciev do pečene, kde sa rozloží, a vylučuje sa črevami.

Z horeuvedeného jednoznačne vyplýva, že za choroby je zodpovedná vysoká hladina LDL- cholesterolu. Keď sa jeho hladina trvalo zvyšuje, môžu vzniknúť usadeniny na stenách ciev. Tieto plaky zabraňujú prúdeniu krvi, vzniká zúženie cievy a môžu vzniknúť kardio-vaskulárne problémy.

V prípade obezity, nadváhy, ako aj pri zvýšenej konzumácie živočíšnych tukov, narastá koncentrácia zlého cholesterolu, kým koncentrácia dobrého cholesterolu klesá. V náraste dobrého cholesterolu zohrávajú kľúčovú úlohu pravidelný pohyb, v prípade nadváhy chudnutie, ďalej ukončenie fajčenia.

Každému mladému dospelému sa doporučuje si dať skontrolovať aspoň raz za päť rokov hladinu cholesterolu. Najviac ľudí sa iba vtedy dozvie, že má vysokú hladinu cholesterolu, keď ho na to upozorní lekár po laboratórnom vyšetrení, ale varovným príznakom je, ak sa na našej pokožke objavia červenkasté alebo žltkasté hrčky.  Ide o tzv. xantómy rozličných rozmerov, ktoré sa nám môžu objaviť kdekoľvek na tele. Xantómy obsahujú cholesterol, lipoidy a tuky, svoj názov dostali podľa žltej farby cholesterolu (xantos – žltá).

Ako vzniká vysoká hladina cholesterolu?

V podstate je potrebné spomenuť tri činitele: ochorenia štítnej žľazy, pečene a obličiek, geneticky podmienenú poruchu látkovej výmeny tukov, a príjem veľkého množstva tukov v potrave. V prípade zdedenej hypercholesterolémie sú poškodené receptory LDL na pečeňových bunkách, z ktorých sa čerpá LDL cholesterol do krvi. Nadbytočný cholesterol sa potom miesto toho, aby sa v pečeni rozložil, ukladá pomaly na stenách ciev.

Je dobré vedieť, že z troch činiteľov má nezdravá výživa jednoznačne najvyššie zastúpenie. Keďže cholesterol sa dostáva  do organizmu živočíšnymi tukmi, riešením pre tých, ktorí by si radi znížili hladinu cholesterolu v tele, by bolo redukovať jeho príjem.

 

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
Email